Objavljena prva naučna monografija o crnogorskim svetionicima

Iz štampe je izašla naučna monografija Montenegrin lighthouses os destination icons, autora doc. dr Anđele Jakšić – Stojanović sa Univerziteta Mediteran i prof. dr Nevena Šerića sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Objavljeno: 19. 03. 2019 - 10:58

U pitanju je originalno istraživanje na temu crnogorskih svetionika koje je prvi put rađeno u Crnoj Gori, a podršku za realizaciju pomenute ideje pružilo je Ministarstvo nauke Crne Gore.

Svjesni značaja crnogorskod svetioničkog fonda sa kulturnog, turističkog, umjetničkog, istorijskog i mnogih drugih aspekata, a imajući u vidu iskustva drugih zemalja i činjenicu da su u mnogim od njih svetionici postali svojevrsne destinacijske ikone i ključni faktor privlačenja turista, autori su osim temeljne i studiozne analize postojećih i prikupljanja novih podataka o svetioničkom fondu Crne Gore, dali i konkretne predloge njegove adekvatne zaštite, promocije i valorizacije kroz primjenu različitih umjetničkih formi.

Na taj način su autori, kroz originalan interdisciplinarni pristup, povezujući turizam, kulturu i umjetnost, predložili koncipiranje novih atraktivnih turističkih proizvoda koji mogu značajno unaprijediti poziciju Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu i doprinijeti kreiranju njenog imidža kao visokokvalitetne cjelogodišnje turističke destinacije.

Monografija je napisana na engleskom jeziku, a recenzenti su ugledni profesori i stručnjaci iz oblasti turizma prof. dr Želimir Dulčić sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr Mate Perišić, direktor Plovputa iz Splita i prof. dr Silvana Đurašević sa Univerziteta Mediteran.