Mladim farmerima bespovratna podrška od 10.000 eura

U cilju otvaranja novih radnih mjesta, razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnih područja, Vlada Crne Gore i ove godine obezbijedila je mladim ljudima priliku da sa 10.000 eura bespovratne podrške započnu biznis u poljoprivredi.

Objavljeno: 22. 03. 2019 - 11:43

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2019. godinu, koji daje mogućnost  nezaposlenima, starosti od 18 do 35 godina,  koji imaju završenu srednju školu ili fakultet poljoprivredne ili veterinarske struke i koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu da pokrenu proizvodnju u svim sektorima poljoprivrede. 
Javni poziv objavljuje se treću godinu zaredom. Iskustvo sa realizacijom javnih poziva u prethodne dvije godine je ohrabrujuće, jer je poslovnu šansu u poljoprivredi prepoznalo 106 mladih ljudi, koji su podržani sa više od milion eura. To su već uspješne priče, savremeni porodični agrobiznisi koji vode mladi ljudi, koji imaju i dalju značajnu i dodatnu podršku Ministarstva kroz brojne mjere podrške, kako bi se razvijali i postali zamajac razvoja poljoprivrede u svojim sredinama.     
Kroz javni poziv objavljen danas mladi imaju priliku da dobiju navedenu podršku za kupovinu stoke i pčelinjih društva, sjemenskog i sadnog materijala, da adaptiraju ili rekonstruišu objekte, plastenike i drugih pomoćne objekte. Korisnici ove mjere podrške, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade. Podržava se i nabavka namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.
Zainteresovani podnose Zahtjev za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio javnog poziva. U okviru Zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji se popunjava i detaljno opisuje planirane aktivnosti. Ministarstvo će odobriti zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom. Po odobravanju projekta, podnosiocu zahtjeva se dodjeljuje mentor iz odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji koji će pomagati mladom farmeru u realizaciju proejekta i daljem radu. 
Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, iznosi do 10.000 eura. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu. Objavljeni poziv sa detaljnim kriterijumima i uslovima za dobijanje podrške može se preuzeti sa web sajta Ministarstva.  
Rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje biznis plana je 05. maj 2019. godine.