Marković otvara konferenciju o preduzetništvu i inovacijama

Ministarstvo nauke sjutra organizuje konferenciju pod nazivom „Ka preduzetničko-inovacionom ekosistemu Crne Gore“, u hotelu Podgorica. Projekat pod istim imenom pokrenut je u junu 2018. godine, u okviru EU programa Horizont 2020 – Podrška razvoju politika, a nakon toga su preduzete intenzivne aktivnosti kako od strane angažovanih eksperata EU tako i od strane projektnog tima u Crnoj Gori. Cilj je da se stvori pozitivan ambijent za rast i razvoj biznisa zasnovanih na znanju, kao i da se preduzetništvo ojača na svim nivoima. 

Objavljeno: 24. 03. 2019 - 19:30

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković otvoriće sjutra konferenciju povodom završetka projekta „Ka preduzetničko-inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori“.

Učesnike konferencije će, pored premijera, pozdraviti i zamjenica generalnog direktora Evropske komisije za istraživanja i inovacije Signe Ratso.

Konferencija, koju u Hotelu „Podgorica“ organizuje Ministarstvo nauke, počinje u 10 sati.

U okviru konferencije održaće se tri panela u kojima će svoje izlaganje iznijeti eminentni stručnjaci u okviru sljedećih tema: 

Panel 1: “Preduzetničko-inovacioni ekosistem – rezultati projekta”, 
Panel 2: “Izgradnja kapaciteta za efikasan startap ekosistem”
Panel 3: “Omogućimo rast inovacija”.

Vodeći se smjernicama koje je dobila u okviru instrumenta Podrška razvoju politika (PSF), Crna Gora bi određenim izmjenama u zakonodavstvu, finansijskim instrumentima i organizaciji sektora istraživanja i inovacija, dovela do promjena koje mogu kreirati novi, dinamičan ekonomski i društveni tok, zasnovan na znanju i inovacijama.