Pušenjem nargile unosi se više toksičnih spojeva nego pušenjem cigareta

Svi oni koji uživaju u pušenju nargile treba da imaju na umu da udišu visoku koncentraciju toksičnih hemikalija koje mogu ugroziti zdravlje srca i krvnih sudova, prenosi Health24.

Objavljeno: 25. 03. 2019 - 22:49

Jedno polusatno pušenje nargile obično izlaže pušača većoj koncentraciji ugljenmonoksida u odnosu na jednu cigaretu. No, valja naglasiti da je čak i kratkotrajno izlaganje ugljenmonoksidu otrovno i da može smanjiti kapacitet kada je riječ o obavljanju određenih fizičkih aktivnosti.

Dim nargile, takođe, sadrži druge potencijalno štetne hemikalije koje mogu uticati na srce i krvne sudove, navode autori studije. Ove hemikalije uključuju nikotin, zagađivače vazduha, čestice, policiklične aromatske ugljovodonike, akrolein, olovo, kadmijum i arsen. Zanimljivo je istaći da je koncentracija većine ovih spojeva veća u dimu nargile nego u dimu cigareta.

– Dim nargile sadrži štetne supstance te Američka asocijacija za srce (AHA) preporučuje izbjegavanje upotrebe nargile u bilo kojem obliku – rekao je Aruni Batnagar, predsjednik grupe koja je potpisnik naučnog rada.

Dokazi da pušenje nargile ima ozbiljan uticaj na broj otkucaja srca i krvni pritisak su sve jači, a hronična upotreba je povezana s povećanim rizikom od bolesti koronarnih arterija.

– Mnogi mladi ljudi imaju pogrešno mišljenje da je pušenje nargile manje štetno od pušenja cigareta jer se sastojci filtriraju kroz vodu, ali ne postoje naučni dokazi koji to potvrđuju. Međutim, postoje dokazi koji ukazuju na to da je pušenje nargile zapravo zavisnost i da može dovesti do upotrebe drugih duvanskih proizvoda kao što su cigarete – rekao je Batnagar u saopštenju za AHA.

Skoro pet odsto srednjoškolaca i blizu 14 odsto mladih od 18 do 24 godine samo u SAD-u koristi nargilu, pokazuju nedavna istraživanja.

Studija je objavljena u žurnalu ,,Circulation”.