Zbog zastare bivši direktor Narodnog muzeja neće krivično odgovarati

Rukovodilac cetinjskog Osnovnog državnog tužilaštva Luka Martinović saopštio je Danu da je nastupila zastara krivičnog djela za koje je sumnjičen bivši direktor Narodnog muzeja na Cetinju Petar Ćuković, piše Dan.

Objavljeno: 26. 03. 2019 - 07:42

On je kazao da je izviđaj u toku i da je u svojstvu svjedoka saslušan bivši direktor te ustanove Pavle Pejović, kao i jedan broj svjedoka.

“Obavještavam Vas da se krivični predmet ovog tužilaštva formiran po krivičnoj prijavi podnosioca A.B. iz Cetinja od 17.10.2017. godine protiv odgovornih lica u Narod nom muzeju Crne Gore i Ministarstvu kulture Vlade Crne Gore nalazi u fazi izviđaja. U dosadašnjem toku postupka saslušan je u svojstvu osumnjičenog lica P.P. zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz čl.417, st.Z u vezi sa st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i više lica u svojstvu svjedoka. U odnosu na osumnjičenog P.Ć. nastupila je zastarelost krivičnog gonjenja za navedeno krivično djelo”, navodi se u odgovoru cetinjskog tužilaštva koji je dostavljen Danu.

Sada je jedini osumnjičeni za nestanka predmeta iz cetinjskog muzeja Pavle Pejović. U toku istrage, tužilaštvo je od Osnovnog suda u Cetinju tražilo odobrenje da se izvrši pretres stanova koje koriste Pejović i Ćuković.

Tužilac je smatrao da bi se tokom pretresa njihovih stanova možda mogao pronaći dio nestalih predmeta. Ipak, po ocjeni suda, te pretpostavke nijesu bile dovoljne da se izda nalog za pretresanje stanova.

Pejović je tada za Dan kazao da nema veze sa nestankom predmeta, ali da se sada mora naći žrtveno jagnje.

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju je u zahtjevu za pretres stanova Ćukovića i Pejovića ocijenilo da oni kao direktori Narodnog muzeja nijesu preduzeli radnje koje su bili dužni da preduzmu, što je to dovelo do nekompletne doku mentacije u tom muzeju i nestanka 2.900 predmeta.

Tužilaštvo je ocijenilo da postoji osnov sumnje da bi se u radnjama dvojice bivših direktora Narodnog muzeja u Cetinju mogla steći bitna obilježja bića krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

U spisima tuži laštva navodi se da Ćuković i Pejović nijesu postupali po uputstvima Ministarstva kulture kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti.