Zajmović: Sebe vidimo kao konkurentno preduzeće na tržištu EU

Ministarstvo ekonomije, u okviru seta programa koje pruža građanima u cilju što  kvalitetnijeg  bavljenja biznisom, sprovodi Program podrške razvoju preduzetništva. Kroz ovaj program, koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom,  korisnicima se pruža finansijska i nefinansijska podrška  za realizaciju sopstvenog biznisa.

Objavljeno: 26. 03. 2019 - 12:53

Enes Zajmović, izvršni direktor preduzeća  Projekt Elektro  D.O.O. jedan je od korisnika Programa za razvoj preduzetništva.  Po njegovim riječima, ovaj program je veoma  koristan za nekoga ko se bavi privatnim biznisom.

“Kao neko ko se izvjesno vrijeme bavi  biznisom redovno sam bio informisan o ponudama na tržištu kao i mogućim olakšicama za razvoj sopstvenog biznisa. Na sajtu Ministarstva ekonomije (www.mek.gov.me) pronašao sam informacije koje su me privukle da detaljnije pogledam. Tada sam  odlučio da nakon prikupljenih podataka i dokumentacije apliciram za  Program za razvoj preduzetništva” govori Zajmović.

Direktor preduzeća kazao je da ga je dodatno motivisalo to što je uvidio da ministarstvo pruža obuke (oblici i postupak registracije preduzeća, informacije o institucijama za podšku malim i srednjim preduzećima, nacionalni i međunarodni izvori finansiranja, finansijsko upravljanje i poreski sistem, marketing u malim i srednjim preduzećima, poslovna komunikacija i protokol) koje je  pohađao, a koje su bile od velikog značaja, ali i jedan od preduslova kako bi se dobila kreditna podrška od strane Investiciono razvojnog fonda po veoma povoljnim uslovima.

“Dobijena sredstva u iznosu od 50 000 eura poslužila su mi za kupovinu opreme za mjerenje električnih veličina, kompjutera, kancelarijskog namještaja”, ističe preduzetnik.

Preduzeće Projekt elektro iz Podgorice osnovano je 2015. godine. Osnovna djelatnost ovog preduzeća je projektovanje, izvođenje i mjerenje električnih instalacija u elektroenergetici. 

Zajmović je kazao da bi  ovaj program podrške preporučio svim budućim preduzetnicima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. 

“Naš cilj i plan za budućnost je usvajanje novih znanja i vještina, sa novim ljudima koji su spremni da uče i daju doprinos za razvoj i napredak preduzeća. Takođe, od osnivanja pa do danas preduzeće se razvija u pravom smjeru i sebe vidimo kao konkurentno preduzeće na tržištu EU“, zaključio je on.