Premium Program se nastavlja


Hipotekarna Banka AD Podgorica i Crnogorski Telekom organizovali Cocktail Party Premium programa

Objavljeno: 27. 03. 2019 - 01:46
  Fotogalerija
Premium Program se nastavlja
Coctail party 1/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 2/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 3/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 4/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 5/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 6/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 7/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 8/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 9/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 10/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 11/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 12/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 13/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 14/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 15/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 16/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 17/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 18/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 19/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 20/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 21/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 22/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 23/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 24/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 25/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 26/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 27/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 28/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 29/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 30/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 31/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 32/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 33/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 34/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 35/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 36/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 37/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 38/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 39/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 40/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 41/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 42/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 43/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 44/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 45/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 46/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 47/48
Premium Program se nastavlja
Coctail party 48/48

Ispred Telekoma je govorio  direktor za B2B segment poslovanja i operativnu izvrsnost Predrag Perković, a u ime Hipotekarne banke Ana Golubović, izvršni direktor za poslove sa pravnim licima i finansijska tržišta