Školska bašta, edukativni model urbanog vrta

NVO Eco Logic se primarno bavi promocijom i implementacijom koncepta urbane i periurbane poljoprivrede, odnosno vrtova (tzv community gardens) kao specifičnih modela infrastrukture održivih gradova budućnosti. Ovaj koncept ima i veoma izraženu društvenu dimenziju, jer urbano baštovanstvo sa svim pratećim infrastrukturama, sadržajima i aktivnostima građana predstavlja generator međuljudskih odnosa, tako da se može reći da pokretanje građanskih baštenskih inicijativa predstavlja novi tranzicioni  način (samo)organizovanja građana.

Objavljeno: 29. 03. 2019 - 07:05

Koncept urbanih vrtova bazira se na principima održivosti, lokalne ekonomije, ekološkog balansa i očuvanja životne sredine, te građanskog aktivizma. Konkretno u našoj praksi, vodimo se paradigmom permakulture kao ekološkog dizajna koji uređuje odnose ljudske zajednice prema (limitiranim) prirodnim resursima kojima čovjek raspolaže. U društvenoj dimenziji, urbano baštovanstvo je pristupačna i dinamična platforma za participativno rukovođenje zajednicama, za naglašenu inkluziju svih kulturnih, socijalnih grupa, bilo da su u pitanju marginalizovane grupe, speceifične lokalne zajednice ili društvo u cjelini.

basta-eko-logika-mareza-6

Ovaj koncept, NVO Eco Logic u praksi demonstrira poslednje četiri godine  kroz inicijativu Bašta Ekologika - Mareza i program Školska bašta.  Za poslednje četiri godine projekat Bašta Ekologika je dostupan i besplatan servis za građane koji žele da se oprobaju u procesu urbanog baštovanstva; da se edukuju i eksperimetišu sa mogućnostima i benefitima koje nosi ovaj model. Do danas se realizacija projekta obavlja na Marezi, nedaleko od Podgorice.

basta-eko-logika-mareza-2

Učesnici su mogli da učestvuju i edukuju se o novijem trendu održivog urbanog razvoja, novijim generacijama društvenih pokreta i različitim ekološkim i drugim lokalnim inicijativama širom svijeta.  Takođe, prostor u kojem se realizuje projekat bio je na usluzi i drugim nevladinim organizacijama, zainteresovanim grupama i pojedincima, ali i kao otvorena besplatna radionica za polaznike nekoliko vrtića i mlađe učenike osnovnih škola.

basta-eko-logika-mareza-3

Kao logična faza razvoja koncepta urbanih vrtova i održivih gradova, Eco Logic je razvio i program Školska bašta. Ovim projektom je razvijena prva školska bašta u Crnoj Gori u OŠ Dragiša Ivanović, vođena idejom kreiranja održive škole u okviru već započetog koncepta urbanih vrtova. Školske bašte predstavljaju „otvorene učionice“ koje koriste sve (često neiskorištene) potencijale škole i školskog prostora u svrhu širenja obrazovnih mogućnosti kod učenika ne napuštajući školsko dvorište.

basta-eko-logika-mareza-4

Projekat ima za cilj integraciju škole i lokalne zajednice, podizanje ekološke svijesti kod učenika i pokretanje ekoloških aktivnosti, te širenje ekološke informisanosti među đacima. To se uspješno realizuje kroz edukativne radionice na temu održivosti, energetske efikasnosti, procjene prostora, zaštite životne sredine, permakulture i kroz sprovođenje ekoloških akcija u zajednici, poput uključivanja roditelja učenika, lokalne zajednice, volontera i i drugih aktera iz civilnog sektora u aktivnosti bašta Ekologika, i kreiranja školske bašte i sadržaja školske bašte.

basta-eko-logika-mareza-9

Posmatrano sa društvenog aspekta, školska bašta, kao edukativni model urbanog vrta je izvrsna platforma za inkluziju djece iz različitih socijalnih slojeva, integrisanje različitih kulturnih, nacionalnih i vjerskih backgorund-a, ali i za dobijanje praktičnog znanja i dodatnu praktičnu edukaciju djece po pitanju njihove uloge u razvoju lokalne zajednice i grada i mogućnostima učešća u donošenju odluka.

basta-eko-logika-mareza-7

Do danas, se ovaj program realizovao u četiri crnogorske osnovne škole, u tri opštine. Kroz program je prošlo preko 850 djece uzrasta trećeg razreda. Takođe sa ovim programom NVO Eco Logic je uzela učešće u okviru regionalnih projekata Škola i grad / SCHOOL4CITY pod koordinacijom NVO EXPEDITIO i  Zavoda za školstvo i AgriGo4Cities koji realizuje Opština Ulcinj.

basta-eko-logika-mareza-11