Lokalne obveznice se emituju 22. aprila, ročnost produžena na sedam godina

Vlada je juče donijela odluku da emituje obveznice na domaćem tržištu, vrijedne ukupno 190 miliona eura. Ono što je interesantno da je ročnost  dijela obveznica produžen na sedam godina, a kamata povećanja na 3,5 odsto.

Objavljeno: 05. 04. 2019 - 11:30

Jedna emisija će biti na iznos od 140 miliona eura sa rokom dospijeća od pet godina, tj. 2024. godine, uz kamatnu stopu od 3,0% godišnje, zatim godišnjom isplatom kamate i isplatom glavnice o roku dospijeća tj. 2024. godine.

Druga emisija će biti realizovana na iznos od 50 miliona eura, sa rokom dospijeća od sedam  godina, tj. 2026. godine, uz kamatnu stopu od 3,5% godišnje, zatim godišnjom isplatom kamate i isplatom glavnice o roku dospijeća tj. 2026. godine.

 „U ovom dijelu treba istaći da Crna Gora prvi put emituje lokalnu obveznicu na period od sedam godina, što predstavlja unapređenje ponude kada se govori o domaćem tržištu kapitala, razvija tržište i otvara veće mogućnosti za ulaganje. Takođe, emisijom obveznica na sedam godina, odnosno dužim periodom otplate obaveza sprovode se i planovi koji se tiču upravljanjem duga, a odnose se na produženje ročnosti duga“, navodi se u Informaciji Ministarstva finansija.

Obveznica će biti realizovana kroz više tranši, a prva tranša će biti realizovana 22. aprila 2019. godine, dok će preostale tranše biti emitovane prema potrebi na osnovu obavještenja Ministarstva finansija, a najkansije do 31. decembra 2019. godine.

„Nominalna vrijednost jedne obveznice iznosi 1.000 eura, zbog čega obveznica može biti interesantna svim licima i predstavljaće jedan vid ulaganja u hartije od vrijednosti. Imajući u vidu trenutne kamatne stope u bankarskom sistemu, obveznica može predstavljati i određeni vid štednje sa prinosom, koji u ovom trenutku predstavlja dobar plasman sredstava“, smatraju u Ministarstvu finansija.

Istovremeno, biće omogućeno da se sa obveznicama trguje na sekundarnom tržištu, što će unaprijediti i samo tržište kapitala.

„Takođe, treba napomenuti da, bez obzira na cijenu obveznice na tržištu u određenom trenutku, imaocu obveznice biće, na dan njenog dospijeća, vraćen ukupan iznos glavnice. Eventualno kretanje cijena na sekundarnom tržištu neće uticati na vrijednost obveznice, kada dođe vrijeme otplate njene glavnice, čime će i sami kupci biti zaštićeni, i ne postoji mogućnost gubitka uloga“, zaključuje se u Informaciji.

P.Z.