Počela vakcinacija goveda i ovaca protiv bolesti plavog jezika

U cilju zaštite stočnog fonda od opasnih zaraznih bolesti - bolesti plavog jezika i kvrgave kože goveda, Vlada Crne Gore je i ove godine opredijelila sredstva za preventivnu vakcinaciju stoke.

Objavljeno: 07. 04. 2019 - 10:46

Veterinarske službe počele su ove sedmice vakcinaciju goveda i ovaca protiv bolesti plavog jezika, a u skladu sa Panom preventivnih mjera u narednom periodu obaviće se i vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože. 
Ove dvije bolesti su pojavom u 2016. godini prouzrokovale crnogorskim stočarima ogromne gubitke, a državi trošak, u ukupnom iznosu od skoro dva miliona eura. Kao rezultat pravovremenih akcija vakcinacije, kao jedine pouzdane mjere za spriječavanje pojave i suzbijanje ovih bolesti, a koje su sprovedene tokom 2017. i 2018. godine, u Crnoj Gori  nije bilo pojava naročito opasnih zaraznih bolesti kvrgave kože i plavog jezika. 
Za sprovođenje Plana preventivnih mjera protiv opasnih zaraznih bolesti u 2019. godini Vlada Crne Gore je obezbijedila oko 727 hiljada eura. I ove godine od strane EK biće obezbijeđena donacija vakcina za bolest kvrgave kože goveda. 
Veterinarske službe su ovih dana na terenu, gdje počinju sa vakcinacijom goveda i ovaca protiv bolesti plavog jezika. Cilj vakcinacije je spriječavanje pojave ove bolesti stalnim održavanjem aktivnog imuniteta protiv bolesti plavog jezika kod goveda i ovaca vakcinisanih u 2017. i/ili 2018. godini godini, odnosno stvaranjem imuniteta protiv ove bolesti kod nevakcinisanih goveda i ovaca. 
Vakcinacija je obavezna i držalac životinja je dužan da omogući sprovođenje vakcinacije svih goveda i ovaca na gazdinstvu. Neophodno je da držaoci životinja zadrže životinje na svojim gadinstvima, u terminu koji je najavila veterinarska ambulanta, radi uspješnog sprovođenja vakcinacije.
Napominjemo da je vakcinacija besplatna za držaoce goveda i ovaca. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove pozivaju držaoce goveda i ovaca na punu saradnju sa veterinarskim službama, službom za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i lokalnim službama za poljoprivredu, kako bi se vakcinacija goveda i ovaca kvalitetno obavila i njihove životinje bile zaštićene.