Zabranjeni pipem, palin i pipegal

Agencija za ljekove i medicinska sredstva (Calims) ukinula je dozvolu za ljekove koji sadrže pipemidnu kisjelinu (predstavnik hinolonskih antibiotika), koji se koriste za liječenje akutnih i hroničnih urinarnih infekcija.

Objavljeno: 11. 04. 2019 - 07:27

Kako su objavili na sajtu, sa crnogorskog tržišta biće povučene kapsule ,,pipegal“, ,,palin“ i ,,pipem“ zbog rizika od ispoljavanja vrlo rijetkih po učestalosti, ali ozbiljnih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno-koštani i nervni sistem.

ISTRAŽIVANJE

Ta odluka donešena je u svijetlu najnovijih naučnih saznanja Komiteta Evropske agencije za ljekove, a što je prihvatila i Evropska komisija.

Iz Agencije poručuju da crnogorski građani ne treba da budu zabrinuti jer do sada nije prijavljen nijedan slučaj sumnje na ozbiljna neželjena dejstva na mišićno-koštanom i nervnom sistemu nakon primjene ovih ljekova.

- Ukidanje dozvola za ljekove koji sadrže pipemidnu kisjelinu i njihovo povlačenje iz prometa u Crnoj Gori, s obzirom na njihovo indikaciono područje - akutne i hronične infekcije donjeg urinarnog trakta neće uticati na dalje liječenje pacijenata sa urinarnim infekcijama, s obzirom na dostupnost drugih antibiotika, koji se koriste za iste indikacije – kazali su iz Agencije, naglasivši da pacijenti za sve informacije treba da se obrate svom ljekaru.

Predmet procjene Evropske agencije za ljekove bili su i flurohinoloni, odnosno antibiotici koji djeluju protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija. Odlučeno je da oni ostanu u prometu, ali da se značajno ograniči njihova primjena.

Iz Calimsa naglašavaju da se u našoj zemlji od predstavnika fluorohinolonskih antibiotika nalaze ljekovi koji sadrže ,,ciprofloksacin“, ,,levofloksacin“ i ,,moksifloksacin“.

Oni su preporučili ljekarima da se fluorohinoloni ne smiju koristiti za liječenje infekcija koje nijesu ozbiljne ili koje mogu proći i bez liječenja (poput infekcija grla), zatim za prevenciju putničke dijareje ili ponavljajućih infekcija donjeg urinarnog trakta.

Ne smiju se koristiti ni za liječenje bolesnika koji su pret hodno imali ozbiljna neželjena dejstva povezana s hinolonskim ili fluorohinolonskim antibioticima, kao ni za blago ili umjereno teških infekcija, osim ako nije moguće primijeniti druge antibiotike preporučene za liječenje tih infekcija.

(opširnije u Pobjedi)