U EU stopa nezaposlenosti najniža od 2008. godine

Stopa nezaposlenosti u euro zoni (EZ19), prikazana tako što se ne uzima u obzir sezonska komponenta vremenskih serija podataka, u februaru 2019. iznosila je 7.8% i stabilna je u odnosu na januar ove godine, a niža u odnosu na 8.5% u februaru 2018.

Objavljeno: 11. 04. 2019 - 10:17

Ovo je i dalje najniža zabilježena stopa u euro zoni od oktobra 2008 – saopštava Statistički zavod Evropske unije EUROSTAT.

Stopa nezaposlenosti u EU28 u februaru 2019. iznosila je 6.5% i niža je u odnosu na 7.1% u februaru 2018.

Među državama članicama, u februaru 2019. najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Češkoj (1.9%), Njemačkoj (3.1%) i u Holandiji (3.4%). Najviše stope nezaposlenosti su bile u Grčkoj (18.0% u decembru 2018), Španiji (13.9%) i u Italiji (10.7%).

U februaru 2019. stopa nezaposlenosti mladih u EU28 iznosila je 14.6%, a u euro zoni 16.1%, i manja je u poređenju sa 15.7% i 17.7% u februaru 2018.