Dobar odziv gradjana, starješine policije od početka aprila primile 67 gradjana

Od početka aprila do danas starješine crnogorske policije su primile 67 građana/ki Crne Gore i sa njima razgovarali o efikasnijem postupanju policije.

Objavljeno: 12. 04. 2019 - 10:25

Početkom aprila, direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, naložio je svim načelnicima centara i odjeljenja bezbjednosti (CB/OB) u okviru Uprave policije Crne Gore da jednom sedmično, u kontekstu jačanja partnerskih odnosa zajednice i policije, organizuju redovan prijem građana.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je ocjenio da se na dati način doprinosi da policijske starješine na terenu profesionalno i  blagovremeno odnose prema primjedbama i zapažanjima građana.

Savjet cijeni da je od ključne važnosti da ova aktivnost postane stalna i održiva policijska praksa i zato ponavlja svoj apel prema javnosti da maksimalno koristi poziv Policije. 

Građani, što uključuje i novinare, sindikalne, građanske i političke aktiviste, su dobrodošli da sa policijom razgovaraju o svim pitanjima i problemima koje se tiču njihove lične i imovinske sigurnosti ili su od interesa za bezbjednost lokalne zajednice i efikasno i legitimno djelovanje policije, navodi se u saopštenju Savjeta.