Završen sastanak Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije

Petnaesti sastanak Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja učesnica Procesa stabilzacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (COSAP) obilježila je rasprava na temu važnosti  saradnje parlamenata Zapadnog Balkana, i razmjeni iskustava  sa akcentom na stvaranje boljih međusobnih odnosa koji  imaju za cilj bolju pripremu država u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Objavljeno: 15. 04. 2019 - 19:57

U okviru prve sesije Značaj međuparlamentarne i regionalne saradnje za ubrzavanje reformi u procesu integracija, panelisti su istakli da je COSAP odlična prilika da se razmijene mišljenja sa svrhom doprinošenja unapređenju regionalne i parlamentarne saradnje. Panelisti su složni da su očekivanja u budućnosti velika kada se govori o integraciji Zapadnog Balkana u EU, te da su mir, stabilnost i dobrosusjedski odnosi na Zapadnom Balkanu ujedno i ključ svakog napretka u daljem procesu evropskih integracija. Na panelu je ocijenjeno da je Berlinski proces ideja koja ima veliki značaj za obnavljanje veza Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. 

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović kazao je da je saradnja između susjednh država garant stabilnosti, jačanja evropskih aspiracija i politike proširenja. Radunović je istakao da težnja ka EU zavisi od stabilnosti regiona, i da je jačanje regionalne saradnje podjednako važno kao i demokratizacija cjelokupnog društva. Radunović zaključuje da je važnost zajedničkog djelovanja od krucijalnog značaja u stvaranju dobrosusjedskih odnosa i spremnosti da se reforme sprovedu na pravi način, a koje bi vodile ka sveopštoj integraciji regiona u EU.

U drugoj sesiji Saradnja parlamenata sa civilnim sektorom u procesu evropskih integracija ocijenjeno je da dugoročna saradnja civilnog sektora i parlamenta predstavlja veoma bitan faktor u procesu pregovora za članstvo u EU. Panelisti su istakli da je uključivanje civilnog sektora u proces pristupanja u interesu građana jer se pregovori vode zarad stvaranja boljeg društva u cjelini.  Ocijenjeno je da su građani integralni akteri u ovom procesu, kao I to da ne postoji manje važan činilac kada je u pitanju doprinos civilnog sektora u procesu evropskih integracija.

Zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović kazao je da se proces pristupanja Crne Gore u EU tiče cjelokupnog društva. Vuksanović je istakao da Skupština Crne Gore njeguje dobre odnose sa civilnim sektorom koji se ogledaju kroz transparentnost rada, međusobno uvažavanje, kao i kroz organizaciju konferencija, okruglih stolova i javnih tribina na kojima se bolje upoznaju sa potrebama društva, kako bi na pravi način mogli da artikulišu potrebe građana u parlamentu.

Poslanik Vuksanović je zaključio svoje izlaganje konstatacijom da postoji dobra sinergija između Vlade Crne Gore, Skupštine Crne Gore i civilnog sektora, te da bez dobro postavljenih odnosa na ovim adresama, ne možemo govoriti o sprovođenju temeljnih reformi koje su primarni cilj za kompletno društvo.

Na kraju Konferencije, uprkos korisnoj i plodnoj raspravi, gdje su evidentirani zajednički ciljevi i izazovi za buduću saradnju kojom će se stremiti na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, zemlje učesnice COSAP-a nisu usvojile Zajedničku izjavu.

Naredni XVI COSAP biće održan u Tirani, u drugoj polovini 2019. godine.