Preporuke maslinarima

Tokom terenskih obilazaka maslinjaka  na području Bara i Ulcinja i obilaskom, kako mladih zasada tako i starijih maslinjaka,  primijećeno je da postoji opasnost za pojavu bolesti.  
Obzirom na vremenske uslove i fenofazu razvoja masline, moguća je pojava infekcije fitopatogenom gljivicom Spilocea oleagina, prouzrokovačem bolesti Paunovo oko na maslinama.

Objavljeno: 18. 04. 2019 - 14:20
Obilazak mladog zasada maslina - Kontic Slavica

“Paunovo oko” je najznačajnija bolest masline u Crnoj Gori. Autohtona sorta masline Žutica, je veoma osjetljiva na ovu bolest. Izazivač je fitopatogena gljivica, koja napada lišće ali i druge dijelove biljke.

Napad na listu, manifestuje se  pojavom okruglastih pjega koje liče na šare na paunovom perju. Posljedice napada su: opadanje lišća, lošiji prinos,  lošiji kvalitet maslinovog ulja, iznurivanje biljke. Posebno su u opasnosti stabla na neprozračnim terenima, vlažnim terenima,  sa gustom krošnjom pa upravo tu treba obavezno sprovesti mjere zaštite.

Preventivno, pravovremenom i adekvatnom rezidbom se utiče na prozračnost krošnje, a hemijskim tretmanom se  preventivno djeluje na pojavu bolesti te se preporučuje tretiranje preparatima na bazi bakra, a u slučaju da je došlo do infekcije treba primjeniti sistemične fungicide na bazi krezoksim - metila ( Stroby WG), tebukonazol+ trifluoksistrobin ( Nativo 75 WG).

 Bakarni preparati  će ujedno djelovati i  na prouzrokovača raka masline (Pseudomonas syringae pv.savstanoi), pa je to dobra mjera zaštite nakon rezidbe masline.

 

bolesti-masline

Rak masline-gale na stablu (Kontić S.)

Kod primjene sredstava na bazi bakra može doći do „bakarnog šoka“ koji se manifestuje u opadanju zaraženih listova.

 

zastita-maslina-2Paunovo oko - simptomi na listu

Preventivna tretiranja - bakarni preparati na bazi bakarnog oksida ( Nordox 75 WG), bakarnog hidroksida, Cuprablau Z, Kocide DF, bakarnog hidroksida-Ca-hlorid kompleksa Cuprablau Z ultra, i organskim  fungicidima.

U ovom periodu rezidbe i nakon rezidbe postoji opasnost od napada  štetočina - potkornjaka. U pojedinim maslinjacima bilo je napada potkornjaka prethodnih godina i dosta suvih djelova u krošnjama maslina upravo prouzrokovano prisustvom potkornjaka u stablima, granama i grančicama. 

Pojačana aktivnost potkornjaka posebno se javlja  na oštećenim stablima izazvanih. mrazom ili djelovanjem drugih abiotskih faktora. U takvim zasadima preporučljivo je   postaviti lovne klopke  ili grane  na način da se nekoliko  svježe odrezanih grančica maslina veličine od 1 cm i dužine 30 cm  postavi u maslinjak. Lovne klopke i  grane potrebno je obavezno ukloniti i uništiti nakon ubušivanja potkornjaka (u prvim danima maja).

Za istu namjenu mogu se postaviti  crvene ljepljive ploče u kombinaciji s lovnim posudama koje se pune s 94 % etilnim alkoholom razrijeđenim s vodom u razmjeri 1:1.

U mladim maslinjacima posebnu pažnju treba pružiti zaštiti od bijelog moljca masline - Palpita unionalis ( Hubner), štetočine iz familije leptira. Štete pravi larva hraneći se vrhovima izbojaka. Pojedinih godina pravi značajne štete na maslini, posebno u rasadnicima  i mladim zasadima i u  svim maslinjacima nakon jače rezidbe. Polifagna je vrsta pa pored masline napada i jasmin, jorgovan.... Njen napad ometa normalan razvoj stabala, a kod mladih biljaka utiče na pravilno formiranje krošnje i na stablima kod kojih se vrši regeneracija iz panja tj. starog debla. 

Kontić Slavica, Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji - Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja