Luštica odbija da plati 1,3 miliona eura

Luštica development treba da plati državi 1,37 miliona eura po osnovu bruto primitka iz ugovora o zakupu i izgradnji turističkog kompleksa iz oktobra 2009. a instrukcije za plaćanje treba da im dostavi Ministarstvo finansija, koje je Vlada zadužila na sjednici održanoj u četvrtak.

Objavljeno: 20. 04. 2019 - 08:32

informaciju”, odnosno stav Vlade.

Ostaje, dakle, otvoreno pitanje da li će Luštica pokrenuti arbitražni postupak.

Tokom sporenja Vlade i Luštice oko ovog plaćanja održano je nekoliko sastanaka predstavnika obje strane, angažovane su i revizorske kuće, donošeni zaključci. Oktobarski izvještaj revizorske kuće “Racio-Mont Kolašin”, kojeg je angažovala Vlada, potvrdio je obavezu Luštice da plati ovaj iznos. U decembru je održan sastanak u Ministarstvu finansija na kome su razmatrani prigovori ove kompanije, a koje je Ministarstvo ocijenilo kao neosnovane.

“Predstavnici ove kompanije su naveli da u bruto primitke ne treba da uđe PDV, već samo prihodi, kao i da naknada od tri odsto, koja pripada opštini Tivat, treba da se računa na razliku u cijeni, a ne na ukupno fakturisan iznos. Kako “bruto primici”, shodno ugovoru o zakupu i izgradnji, predstavljaju sve operativne prihode i sredstva od zakupa i prodaja svih vrsta, koje dobija Luštica, a koja se računaju na službenoj osnovi od strane voljnog prodavca voljnom kupcu, uključujući i bruto sredstva koje dobije Luštica od povezanih lica od prodaje vila i prodaje, prenosa ili dodjele slobodnog vlasništva ili prava korišćenja investitoru treće strane, prigovore smo cijenili neosnovanim”, navedeno je u obrazloženju Ministarstva, koje je dostavilo kompaniji instrukcije za plaćanje 14. januara.

Firma je 27. osporila nalog za plaćanje, dostavila pravno mišljenje “Amereller Legal Consultants” i zatražila još jedan sastanak, koji je održan 11. marta. Ministarstvo je ostalo pri svom zahtjevu i podsjetilo da kompanija može, u skladu sa ugovorom o dugoročnom zakupu, koji je zaključen prije deset godina, da pokrene arbitražu.