Zvanično ukinuta Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

Vlada Crne Gore konstatovala je prestanak mandata Željku Šofrancu, direktoru Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, zbog ukidanja ovog organa uprave.

Objavljeno: 22. 04. 2019 - 11:20

U obrazloženju, ministar rada i socijalnog staranja, je naveo da je Šofrancu prestao mandat na osnovu  Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, podnio je Vladi Crne Gore predlog da Željku Šofrancu, direktoru Uprave za

Naime, članom 65 stav 1 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ukinuta Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, organ u sastavu Ministarstva rada i socijalnog staranja, a vršenje poslova koje je navedena Uprava obavljala prešli su u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Podsjetimo, Vlada je od januara ukinula ukupno šest organa.

Novu organizaciju čini 29 organa  i 17 ministarstava, umjesto dosadašnjih 35 organa i 17 ministarstva. Na ovaj način se broj organa smanjuje za šest.

 Uprava policije je samostalni organ, nad kojim nadzor vrši MUP.  Spaja se lučka Kapetanija i Uprava pomorske sigurnosti u jedan samostalni organ.

 Zavod za intelektualnu svojinu se ukida i biće dio Ministarstva ekonomije.

 Uprava za inspekcijske poslove biće samostalni organ nad kojim nadzor vrši Vlada preko Ministarstva javne uprave.

Agencija za duvan se ukida i prelazi u resor Ministarstva finansija. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma se ukida i postaje dio Uprave policije.

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica se ukida i biće dio MUP-a. Uprava za javne nabavke se ukida i biće dio Ministarstva finansija.