KUKURUZ – IZBOR HIBRIDA

Kvalitetna i ekonomična proizvodnja kukuruza je najvećim dijelom rezultat dobrog planiranja, a ne oslanjanja na čistu sreću. Zato, ratari razmišljajte na vrijeme o tome na koji način i kada će te obaviti pripremu zemljišta za sjetvu i koji hibrid će te posijati.

Objavljeno: 22. 04. 2019 - 23:00

Izboru hibrida treba posvetiti veliku pažnju. Istraživanja pokazuju da Izbor hibrida utiče 40% na prinos, primijenjena agrotehnika 30-40%, a vremenski uslovi 10-20%. Odabrani hibrid treba da bude onaj kome u suštini najbolje odgovaraju uslovi parcele, tj. tip zemljišta, plodnost, mogućnost navodnjavanja itd.

Šta treba znati

Jako kasni hibridi prinosom prevazilaze ranije hibride, a u poslednje vrijeme rani i srednje kasni su im se približili ostvarenim prinosom. Kasni hibridi često ne mogu kvalitetno da sazru što otežava čuvanje zrna i povećava opasnost od bolest klipa, a jesenja obrada poslije njihove berbe kasni ili se često ne izvede, što za posljedicu ima slabo pripremljeno zemljište za ozima žita, njihovo slabije nicanje, ukorijenjavanje, a samim tim i prezimljavanje. Ipak, opšte je pravilo da se  prinos  povećava kako se povećava i grupa zrenja. Uopštena preporuka bi bila  da se ne sije samo jedan hibrid tj hibrid jedne grupe zrenja.

Nek na  parcelama budu zastupljene bar tri grupe zrenja i to:

  • rani ( FAO 300 ) 20%
  • srednji ( FAO 400-500) 40-50%
  • kasni ( FAO 600-700) 20%

Takođe, treba znati da najraniji hibridi sazrijevaju za 60-70 dana, a najkasniji za 180 dana. Kod nas je taj raspon sužen od 80-150 dana kod najkasnijih, koji su ujedno i najprinosniji. Zahvaljujući tome najraniji hibridi kod nas se mogu sijati sve do početka jula, a i kasnije ako postoje uslovi za navodnjavanje. Znači, prvo sijte kasne a zatim rane hibride.

kukuruz-savjeti-mprr-2

 

Izabrani hibrid treba da se odlikuje:

- visokom rodnošću i stabljikom koja se ne lomi

- kvalitetnim zrnom koje u jesen brzo otpušta vodu iz zrna

- dobrom prilagodljivošću na loše uslove

- hibrid koji će sazrijeti na vrijeme i ostaviti vremena za osnovnu obradu u jesen

 

sijacica-savjeti-mprr Sijačica

Kada i kako sijati

 - ni prerano ali ni prekasno-od 15 aprila (temperatura zemljišta preko 10°)

- na dubini od 3-5 cm. Zrno mora leći na postelju kako bi imalo dodir sa vlagom potrebnu za klijanje

  • sijte preporučenu gustinu u sklopu
  • povremeno kontrolišite sijačicu tj. gustinu i razmak sjetve.
  • prilagodite brzinu rada sijačice zadatom sklopu

Brzinu rada sijačice lako će te utvrditi na sledeći način. Obilježite 50 metara, predjite ih traktorom i mjerite prored.

 

Izmjereno vrijeme (sekunde)

Brzina kerenanja (km/h)

60

3

50

3,6

40

4,5

30

6,0

20

7,5

10

9,0

 

Kako utvrditi sklop

Na parceli u fazi 5-6 razvijenih listova izbrojte normalno razvijene biljke, na 14,3 metara u redu i pomnožite sa 1000 i tako će te dobiti broj biljaka po hektaru.Na primjer, ako smo na zadatoj dužini reda izbrojali 60 biljaka to znači da pohektaru imamo 60.000 biljaka. Na kraju , ratari poštujte preporuke gustine sklopa od strane proizvodjača jer će te tako imati maksimalni prinos na vašoj parceli.