Izgradnja auto-puta štetna po ekosistem

Na prioritetnoj dionici Skomovac – Mateševo, tokom poslednjeg terenskog obilaska utvrđen je čitav niz problema koji imaju negativne efekte na ekosistem tog područja na kom se intezivno gradi, saopšteno je iz ekološkog pokreta Ozon.

Objavljeno: 23. 04. 2019 - 20:30

Direktor Ozona, Aleksandar Perović, rekao je da su ta nebladina organizacija, Breznica i Centar za razvoj Durmitora koje u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora realizuju aktivnosti građanskog monitoringa uticaja projekta izgradnje autoputa Bar-Boljari, prioritetne dionice Skomovac – Mateševo, tokom poslednjeg terenskog obilaska utvrdili čitav niz problema.

Oni, kako je rekao Perović, nesporno imaju negativne efekte na ekosistem predmetnog područja na kom se intenzivno gradi.

„I ovog puta na svim takozvanim privremenim lokacijama za deponovanje građevinskog otpada na prioritetnoj dionicii Smokovac – Mateševo, uočeno je da nema obezbjeđenog prostora, da se ne mjeri niti evidentira deponovanje građevinskog otpada, da nema čuvarske službe, što je zakonska obaveza, da je sve izražeiji problem prašine, što će biti sve prisutniji trend imajući u vidu predstojeći period godine“, kazao je Perović.

On je kazao da je izražen i problem bezbjednosti učesnika saobraćaja tokom transporta otpada na različite destinacije.

„Predstavnici ekoloških NVO prisustvovali su situaciji kada je kamion firme SS Alga, koji je bio pun metalnog otpada izašao sa saobraćajnice, prilikom čega je značajan dio otpada pretovaran iz duple prikolice kako bi se to teretno vozilo vratio u bezbjedno stanje“, rekao je Perović.

2304ozon2

On je naveo, uopšte karakteristika saobraćaja na tom području je veliki broj kamiona sa duplim prikolicama, koji ionako oštećen i za takvu namjenu neprilagođen put, predstavljaju opasnost za mala putnička vozila, ali i sopstvenu bezbjednost.

„Ono što je takođe, sve izraženiji problem jeste vidljiva devastacija šuma koje su na trasi autoputa I neposrednoj blizin , što je osnovano sumnjamo šumska krađa, jer su "izmetrena" drva pored saobraćajnice, nedoznačena ali pripremljena za prodaju“, rekao je Perović.

Kako je rekao, način na koji se kanališu ocjedne vode sa tog otvorenog gradilišta upozorava da je potrebno redovno pratiti kvalitet površinskih i podzemnih voda, i o tome redovno informisati javnost, što sada nije slučaj.

„Potpuno je jasno da izostaje kvalitetan nadzor na trasi autoputa i da je se mjere za smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu ne primjenju na adekvatan način, čime se obesmišljava ekološka saglasnost“, smatra Perović.

Dodao je se da su o svim uočenim problemima obaviještne su nadležne institucije, pa su konkretno inicijative za inspekcijaski nadzor upućene Upravi policije, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i Ministarstvu održivog razvoja i turizma

„Takođe, istim institucijama putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama traženi su i zapisnici i informacije šta je urađeno u vezi već podnesenih inicijativa za inspekcijski nadzor u vezi istih ekoloških problema, obzirom da ni posle više od mjesec od upućivanja, nijesu dostavljeni podnosiocima“, kazao je Perović.