"Mogren" dobija pet zvjezdica

Na juče održanoj redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera u hotelu ,,Palas“, na kojoj je bilo prisutno 11 akcionara i punomoćnika sa 7.242.822 akcije, razmatrajući izvještaje o poslovanju, odbor direktora uputio je menadžmentu kompanije izuzetne pohvale za rezultate postignute u prošloj godini.

Objavljeno: 25. 04. 2019 - 07:28

Jednoglasno su usvojeni finansijski iskazi i izvještaji menadžmenta za prošlu godinu koji pokazuju da je ova kompanija ostvarila najveće prihode u poslovanju do sada.

DOBIT

Hotelska grupa je prošlu godinu završila sa prihodom od 21,5 miliona eura, istovremeno ostvarujući neto dobit od 2,6 miliona eura. Kako je Pobjedi kazala izvršna direktorica HG Budvanska rivijera Katarina Kažanegra, pola od ove dobiti biće raspoređeno akcionarima kroz isplatu dividende, a preostali dio od 1,3 miliona eura ostaje za uplatu u fond rezervi grupacije, kao kapital za nova ulaganja. - Progres ovog parametra poslovanja za trećinu u poređenju sa 2017. godinom još jedan je dokaz liderske pozicije u turističkoj industriji Crne Gore gdje grupacija Budvanska rivijera dominira kao kompanija sa najvećim prihodom – kazala je Kažanegra dodajući da su prošlu godinu pridružili seriji uspješnih poslovnih godina koje su karakterisale rad kompanije u periodu dužem od decenije.

- Tokom prošle godine ostvareno je ukupno 487.357 noćenja, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu za 3,34 odsto (i razliku od 15.765 noćenja). Povećanje fizičkog obima prometa pratilo je i povećanje finansijskih parametara, pa je tako zabilježeno povećanje prihoda od prodaje aranžmana za šest odsto u odnosu na turističku godinu 2017 – istakla je Kažanegra. Vrtoglavi uspon rasta prihoda uslovljen je, kako ističe, prije svega ogromnim ulaganjem u osavremenjavanje hotelske ponude sa investicijama koje su u posljednjih 10 godina dostigle iznos 48 miliona eura od čega je više od 85 odsto finansirano iz sredstava kompanije.

Ono što opredjeljuje razvojni put kompanije nesumnjivo je kvalitet u svim segmentima poslovanja i to je prepoznala i nagradila Nacionalna turistička organizacija dodjeljivanjem nagrade Wild beauty award 2018 za doprinos kvalitetu i razvoju turističke ponude Crne Gore za implementaciju standarda u hotelijerstvu. - Da se nalazimo u dijelu društveno odgovornog poslovanja, govori činjenica da smo konstantno na bijeloj listi Poreske uprave sa kompletno pravovremeno izmirenim poreskim obavezama. Grupacija je u prošloj godini na ime obaveza prema državi i lokalnoj upravi uplatila preko šest miliona eura – kazala je Kažanegra dodajući da je za posljednjih devet godina ta cifra premašila iznos od 46 miliona eura. Kažanegra je dodala da velikim uspjehom smatra i to što je tokom prošle godine izbjegnuto bilo kakvo kreditno zaduživanje kod banaka i time je opravdan rejting nisko zaduženog preduzeća.

- Kao društveno odgovorna kompanija Hotelska grupa Budvanska rivijera je 22. aprila ove godine prilikom prve emisije na Montenegroberzi kupila 600 državnih obveznica za 600.000 eura sa rokom dospjeća na pet godina - naglasila je Kažanegra.

KVALITET

Kako navodi, hotelska grupa imala je svojevrsne akcente kvaliteta, pa je tako za 2018. godinu hotel ,,Mogren“ ponio titulu najatraktivnijeg hotela sa novim zabavnim programom koji je izdvojio ponudu ovog hotela od svega do sada ponuđenog u Budvi (ponuda Makarul restorana, izuzetno posjećeni koncerti na otvorenoj terasi). - Adaptirana Gradska kafana doprinijela je kvalitativnoj dopuni hotelskog proizvoda u ,,Mogrenu“, koja je tokom relativno kratkog vremenskog perioda adaptiranjem dobila novi izgled uz prateće enterijerske radove na prostoru recepcije, lobija i atrijuma. Ova investicija, zajedno sa ulaganjima u pansionski restoran Slovenske plaže četiri zvjezdice i unapređenje wi-fi usluge, iznosila je preko dva miliona eura – objašnjava naša sagovornica. Upravo je zahvaljujući unaprijeđenom kvalitetu vanpansionske ponude u hotelu ,,Mogren“ postignuto povećanje prihoda i to za šest odsto, dok je u hotelu ,,Palas“, koji je takođe prepoznat po specifičnoj vanpansionskoj ponudi, ostvaren progres od 25 odsto. Kompanija je, kako kaže Kažanegra, uložila značajna sredstva u usvajanje novih evropskih međunarodnih normi iz oblasti zaštite životne sredine ISO 14001, upravljanja kvalitetom ISO 9001 i menadžmenta bezbjednosti hrane ISO 22000.

MOGREN DOBIJA PET ZVJEZDICA

Izvršna direktorica Katarina Kažanegra najavljuje i adaptaciju hotela ,,Mogren“ koji će za iduću sezonu biti na nivou pet zvjezdica. Tako će, kako je kazala, svi hoteli ove kompanije biti visoke kategorije. - Plan je da od jeseni počnemo sa radovima. Uložićemo šest miliona eura za kompletnu rekonstrukciju i dovođenje do kategorije hotela sa pet zvjezdice koja uključuju 53 smještajne jedinice od čega je 17 apartmana sa svim sadržajima, otvoreni i zatvoreni bazen, konferencijska sala i velnes centar - kazala je Kažanegra naglašavajući da će zadržati kompletan spoljni izgled. - Planirana je samo dogradnja jedne etaže na vrhu hotela gdje će biti smješteni predsjednički apartman i četiri reprezentativna apartmana, čime se neće narušiti kompletan izgled tog prostora, a sve u skladu sa zaštitom kulturnih dobara jer je u tom pojasu zaštićenog dobra Stari grad sa bedemima - kazala je Kažanegra.

NOVI SASTAV BORDA

Po isteku mandata dosadašnjem odboru direktora, shodno odredbama Zakona o priv re d n i m d r u š t v i m a , n a jučerašnoj sjednici usvojen je prijedlog o prestanku mandata i izglasan je novi sastav. U novom odboru direktora kompanije radiće Saša Radović (koji je do sada obavljao poslove predsjednika odbora direktora), Petar Ivković (predsjednik sektora turističkih agencija u CTU) prema prijedlogu Vlade Crne Gore, Milena Spahić (Strateks grupa), Vladimir Sekulić (ispred Aik banke iz Beograda) i Ratko Vukotić (predstavnik Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore). Za nadležnog revizora za 2019. izabrana je BDO d.o.o. revizorska kuća iz Podgorice.

RESTRUKTURIRANJE

Prema planu i programu privatizacije za 2018. godinu, predviđena je privatizacija kompanije nakon restrukturiranja. Upravo je kompanija ovih dana u završnoj fazi pripreme dokumenata za finaliziranje ovog postupka. - To podrazumijeva, prema odluci odbora direktora, odvajanje dijela preduzeća i to hotela ,,Sveti Stefan“ i ,,Miločer“ sa pripadajućim zemljišnim kompleksom u novo preduzeće po proporcionalnoj osnovi. Za naziv novog preduzeća koje će biti registrovano kao akcionarsko društvo, biće predložen naziv Sveti Stefan hoteli. Novo preduzeće imaće sve organe predviđene zakonom o privrednim društvima. Sva ova dokumenta i nacrti odluka biće predočeni akcionarima na vanrednoj sjednici skupštine planiranoj u junu– kazala je Kažanegra dodajući da je time završen prvi zadatak predviđen planom privatizacije.