Meljine kompleks prešao u ruke sutkinje Milice Vlahović

Nakon što je Apelacioni sud i treći put ukinuo stečaj u Meljine kompleksu, koja upravlja Opštom bolnicom, predlagač Olivera Elez-Mihajlović i privremeni stečajni upravnik Saša Zejak ostaju pri stavu da ga treba ponovo otvoriti. 

Objavljeno: 08. 05. 2019 - 06:31

Na jučerašnjem ročištu za ispitivanje razloga za pokretanje stečaja kod sutkinje Milice Vlahović, advokat Meljine kompleksa Milovan Milošević kazao je da će dug prema Elez-Mihajlović izmiriti čim ona dostavi broj žiro računa.

Iznos od 536 hiljada eura koji je prema ranijim navodima zastupnika Atlas kapa, osnivača Meljine kompleksa, bio deponovan kod notara kako bi se namirili povjerioci, nije više na raspolaganju, jer je vraćen na račun kod Atlas banke, koja je pošla u stečaj, kazao je Milošević i dodao da su obezbijeđena nova sredstva za namirenje 19 hiljada eura duga prema Elez-Mihajlović.

Ovaj iznos bi, kako navodi, izmirio Atlas kap ili neko od povezanih lica, a možda i direktni vlasnik Duško Knežević.

On je naveo da je Elez-Mihajlović, kao bivša direktorica Meljine kompleksa, trebalo da zna da je vrijednost imovine sto puta veća od dugova, te da s obzirom na to da nije pokušala da se naplati iz imovine vrijedne 50 miliona eura, nije ni bilo osnova za pokretanje stečaja.

Zbog toga je podnijeta krivična prijava protiv nje. Zejak smatra da je ovakav plan za izmirenje duga Elez-Mihajlović nezakonit, jer narušava listu dugovanja prema povjeriocima koji su blokirali kompaniju.

Milošević je uzvratio optužbom da bivša direktorica narušava postojeću listu naplate tih povjerilaca jer bi u slučaju stečaja izgubili prioritet. Zejak je pitao zbog čega onda sami predlažu da se taj redosljed izmijeni prioritetnom isplatom duga bivšoj direktorici.

Sutkinja Vlahović je odložila ročište za dvije nedjelje i naložila da Olivera Elez-Mihajlović u roku od tri dana dostavi broj žiro računa radi eventualne uplate potraživanja.

Sudija Blažo Jovanić je tri puta otvarao stečaj u Meljine kompleksu, ali je Apelacioni sud svaki put ukinuo tu odluku, zbog čega se Jovanić izuzeo.

U prethodnom postupku prijavljeno je 11,2 miliona eura od čega je priznato samo 110 hiljada eura i to Elez-Mihajlović, Poreskoj upravi i Atlas banci.