ZZZCG: Prilika za 896 nezaposlenih

Kroz programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih biće uključeno 896 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Ugovore sa 33 izvođača programa danas je zaključio direktor Zavoda Suljo Mustafić

Objavljeno: 09. 05. 2019 - 14:32

Od tog broja, kako je precizirao direktor, 461 polaznik će sticati stručne kvalifikacije, dok će njih 435 kod provajdera sticati ključne vještine.

- Upravo su ti programi, koji nezaposlenom pružaju mogućnost da stekne stručnu kvalifikaciju i ključnu vještinu, prepoznati kao neophodno sredstvo koje može da doprinese povećanju zaposlenosti i podsticanju konkurentnosti - saopštio je Mustafić.

Za ovu namjenu Zavod je opredijelio 430 hiljada eura.

2

- Vjerujem da ovakvim primjerima, finansiranjem programa, pokazujemo svoju otvorenost prema potrebama tržišta rada. Takođe, na ovaj način pomažemo da se poveća zapošljivost lica sa naše evidencije i obezbjedi nedostajuća radna snaga – poručio je Mustafić.

Vlada je ove godine, za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja, ukupno usmjerila tri miliona eura, što će omogućiti uključivanje 2.230 lica. 

Prioritet Zavoda, i u narednom periodu, kako je zaključio direktor, biće veća uključenost nezaposlenih lica u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, za sticanje stručnih kvalifikacija i vještina.