Plamenjače prijete povrću i vinovoj lozi

Česte, svakodnevne kiše ovih dana onemogućavaju zaštitu povrtarskih usjeva i višegodišnjih zasada i pogoduju razvoju bolesti. Najveća opasnost prijeti od plamenjače, s obzirom na povoljne uslove za njen razvoj i širenje - umjerene  temperature (18-20°C) i dovoljno vlage. Zbog toga, u narednom periodu treba obratiti pažnju na pojavu simptoma plamenjače na biljkama i čim vrijeme dozvoli, obaviti preventivne hemijske tretmane.

Objavljeno: 16. 05. 2019 - 00:39
Simptomi plamenjace na liscu, stablu i plodu paradajza

Plamenjača je posebno značajna kod nas na paradajzu i krompiru. U godinama sa čestim padavinama u proljećnom periodu (tokom maja i juna) može nanijeti značajne gubitke u proizvodnji ovih usjeva i uticati na visoku cijenu krompira i paradajza na tržištu. Zabilježeni su gubici u prinosu i do 80-100%  na parcelama gdje nije rađena hemijska zaštita.   

Simptomi plamenjače javljaju se prvo na lišću, u vidu vodjenastih pjega koje se u povoljnim uslovima brzo šire zahvatajući veliku površinu lista. Razvojem bolesti lišće se suši i izgleda kao plamenom sprženo. Sa listova infekcija se širi na plodove paradajza, a kod krompira na krtole.  Na plodovima i krtolama javljaju se prvo vodenaste pjege koje se šire i spajaju prouzrokujući njihovu nekrozu i truljenje. Pri jakoj pojavi bolesti prinos izostaje jer zaraženi plodovi nemaju nikakvu tržišnu vrijednost.

sl-3-potpuno-unisten-usjev-paradajza-od-plamenjacePotpuno uništeni usjev paradajza od plamenjače

Suzbijanje plamenjače na paradajzu i krompiru vrši se kombinovanom primjenom agrotehničkih i hemijskih mjera. Od agrotehničkih mjera važno je  korišćenje zdravog sjemena i sadnog materijala, s obzirom da se plamenjača najčešće prenosi iz rasada paradajza na otvoreno polje, a kod krompira najčešće zaraženim krtolama iz skladišta. Odabir parcele za sadnju od velike je važnosti u spriječavanju pojave ove bolesti – preporuka je da se biraju osunčane, ocijedne parcele na kojima se voda ne zadržava dugo. Plodored je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera koja doprinosi smanjenju zaraze na biljkama – minimum 2-3 godine na istoj parceli ne treba gajiti paradajz, krompir i plavi patlidžan, jer su to biljke domaćini  uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans).    

sl-1-simptomi-plamenjace-na-liscu-krompiraSimptomi plamenjače na listu krompira

Hemijske mjere imaju najveću efikasnost u suzbijanju plamenjače. Širok je izbor preparata koji se mogu primijeniti, od preventivnih do sistemičnih i lokal-sistemičnih koji pružaju bolju zaštitu, s obzirom da ulaze u biljku i obezbeđuju zaštitu i novoizraslih djelova. S obzirom da se plamenjača suzbija preventivno, biljni djelovi moraju biti stalno zaštićeni fungicidom, posebno u ovakvim povoljnim uslovima za njen razvoj. Tretiranje treba obaviti između kišnih perioda kada je list prosušen. Ne treba odlagati tretman u očekivanju kiše. Ukoliko padne jaka kiša nakon tretiranja, tretman treba ponoviti.

Spisak preparata:

Dithane DG, Antracol WP-70, Mankozeb, Equation-Pro, Acrobat MZ, Ridomil Gold, Folio Gold, Orvego, Consento i dr.

sl-4-simptomi-plamenjace-na-listu-i-bobicama-vinove-lozeSimptomi plamenjače na listu i bobicama vinove loze

Kod vinove loze takođe treba obratiti pažnju na pojavu simptoma plamenjače i biljkama obezbijediti pojačanu zaštitu. Ovo naročito jer se vinova loza nalazi u kritičnoj fazi pred cvijetanje, a uslovi su povoljni za razvoj bolesti. Preporuka je da se, čim vrijeme dozvoli, u kratkom periodu između kiše, kada je list dovoljno prosušen, izvrši hemijsko tretiranje fungicidima.

Spisak preparata: Dithane DG, Antracol WP-70, Mankozeb, Equation-Pro, Acrobat MZ, Ridomil Gold, Folio Gold, Orvego, Cabrio top, Melody combi,  Mikal flash,  Forum star, Verita, Profiler.

Savjet pripremila:
Dr Dragana Radunović
Stručna saradnica za zaštitu bilja
Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja