U junu čipovanje pasa

U susret prvoj organizovanoj akciji obilježavanja pasa u Crnoj Gori, članovi Savjeta za zaštitu životinja su danas definisali konkretne mjere i nosioce ove važne aktivnosti koja bi trebalo da otpočne u junu, navodi se u saopštenju.

Objavljeno: 16. 05. 2019 - 17:58

Saopšteno je da je uspostavljena Centralna baza za registraciju pasa i da će čipovanje pasa početi nakon što se završi postupak javne nabavke čipova, vakcina i pasoša, koji je u toku.

Na sjednici održanoj u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove razgovarano je kako će se sprovoditi akcija koja obuhvata čipovanje pasa, istovremenu vakcinaciju pasa protiv bjesnila i izradu pasoša za pse.

Iskazana su velika očekivanja od ove akcije, prije svega u dijelu jasnog prepoznavanja vlasnika pasa, čime će se obezbjediti značajno veći nivo odgovornosti vlasnika životinja, ali i sprovođenje efikasne kaznene politike za neogovorne. Obilježavanje pasa doprinijeće unapređenju sistema zdravstvene zaštite životinja od bjesnila i posljedično zaštite zdravlja ljudi.

Nacrt Strategije za kontrolu populacije pasa lutalica poboljšati

Na sjednici se raspravljalo i o nartu strategije za kontrolu populacije pasa lutalica koju je pripremila posebna radna grupa, uz podršku eksperta angažovanog u okviru Projekta IPA 2014. usmjerenog na jačanje veterinarskog sektora. Članovi Savjeta su bili saglasni u ocjeni da dokument još nije spreman za stavljanje u proceduru javne rasprave. U cilju pripreme strategije koja će biti kvalitetan okvir za rješavanje ove problematike u Crnoj Gori, radnoj grupi je ostavljen rok do 01. jula.

Nastavak podrške projektima NVO

Predstavnici Komisije za kontrolu realizacije projekata NVO za izgradnju azila koje je u prethodnoj godini finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, izvjestila je članove Savjeta o nivou realizacije tih projekata. Iskazano je zadovoljstvo rezultatima, s obzirom da su od ukupno pet podržanih projekata, četiri uspješno realizovana. Za jedan projekat koji nije realizovan sprovešće se odgovarajuće mjere  propisane javnim pozivom.  

Takođe, razgovaralo se i o projektima koji su dostavljeni po ovogodišnjem javnom pozivu za finansiranje NVO za oblast zaštite dobrobiti životinja. Iako je završena samo faza administrativne provjere, sa zadovoljstvom je kostatovano da je civilni sektor prijavio čak 19 projakata. Nezavisni procjenjivači će vršiti evaluaciju projekata, u skladu sa propisima, nakon čega će se donijeti odluku o projektima prihvatljivim za finansiranje.

Izmjene Zakona o dobrobiti životinja

Na Savjetu se danas razgovaralo i o aktuelnim izmjenama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, iniciranim od strane NVO sektora, a koja se odnosi na zabranu cirkusa sa životinjama i zabranu farmi krznašica. Konstatovano je da do danas nije stigao ni jedan dodatni predlog za izmjene ovog propisa, iako je na prethodnoj sjednici Savjeta ostavljena ta mogućnost. Predsjednica Savjeta i direktorica Uprave Vesna Daković pozvala je člana Savjeta koji je predstavnik civilnog sektora, kao i ostale članove, da do 1. jula dostave eventualne nove predloge, naglašavajući da izmjena ovog propisa zahtijeva određenu proceduru i vrijeme, te da ovom poslu treba pristupiti sa punom ozbiljnošću.

Članovi Savjeta su upoznati sa aktivnostima koje je Uprava preduzela po prijavi NVO „Korina animals“ zbog korišćenja životinja tokom manifestacije „Gađanje kokota“ u Perastu. Saglasili su se da je potrebno preduzeti dalje mjere u skladu sa propisima zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

Pokrenuta je još jedna značajna tema, a koja se odnosi se na napuštene druge životinje ili životinje koje nijesu pod nadzorom vlasnika, što je sve češća pojava u mnogim opštinama Crne Gore. S obzirom da su pokrenute brojne građanske inicijative koje se odnose na napuštene konje u Kučima, goveda u Ulcinju i Tivtu i druge slučajeve, dogovoreno je da se ovom problemu pristupi sa krajnjom ozbiljnošću. Savjet je podržao predlog Uprave da se protiv neodgovrnih držalaca, a u skladu sa zakonom preduzmu najstrožije mjere i da se preduzmu akcije oduzimanja  i adekvatnog zbrinjavanja životinja, navodi se u saopštenju.