Za najbolje konkursno rješenje nagrada 10 hiljada eura

Ministarstvo ekonomije, u susret Danu nezavisnosti, raspisuje javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore sa ciljem upotpunjavanja vizuelnog identiteta države.

Objavljeno: 20. 05. 2019 - 14:08

Nacionalni brend obuhvata percepcije ljudi o konkretnoj državi u različitim oblastima, kao što su: turizam, izvoz, investicije i imigracije, vlada, kultura i nasleđe, ljudi koji žive u državi. Shodno tome, razvoj i unapređenje nacionalnog brenda utucaće pozitivno na pomenute segmente koji su ključni za ekonomski rast i razvoj jedne države. Jak nacionalni brend podstiče priliv direktnih stranih investicija, kako u strateške grane privrede, kao što su: energetika, turizam i poljoprivreda, tako i u druge privedne grane. 

U cilju adekvatnog pozicioniranja Crne Gore u svijetu inostrane javnosti, a polazeći od rezultata dobijenih istraživanjem percepcija domaće i inostrane javnosti, koje je Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka iz Beograda sprovelo u 2018. godini, kroz koji  su definisane ključne oblasti na kojima treba da počiva nacionalni brend Crne Gore (turističke destinacije, događaji i manifestacije, prirodni resursi i atrakcije i kulturno nasljeđe, kao i sport, investicioni potencijali i domaći proizvodi odnosno domaće kompanije)  bilo je jasno da je neophodno  kreirati novi vizuelni identitet, odnosno logotip. 

Vizuelni identitet nacionalnog brenda treba da objedini specifičnosti Crne Gore i da ih održava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje i sinhronizovanu i sveobuhvatnu poruku Crna Gora mogla pozicionirati na međunarodnom tlu.  

Predloženo rješenje  treba da omogući sveobuhvatno pozicioniranje Crne Gore kao države u cjelini.

Javni konkurs je međunarodnog karaktera i pravo učešća imaju kako pojedinci tako i grupe autora. 

Nagrada za najbolje rješenje iznosi 10 hiljada eura.

Rok za podnošenje prijava počinje sjutra, 21. maja i traje do 4. jula 2019. godine.

Tekst konkursa će se možete naći na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me od sjutra, 21. maja.