Perović do 30. maja mora zakazati sjednicu

Predstavnici pojedinih političkih partija pokušavaju da unesu konfuziju u kotorskom slučaju, ali tu je Zakon o lokalnoj samoupravi potpuno jasan, i predsjednica Skupštine opštine Dragica Perović mora da do 30. maja zakaže sjednicu na kojoj će se birati novi predsjednik opštine, jer tako nalaže Zakon o lokalnoj samopuravi, pišu Dnevne novine.

Objavljeno: 23. 05. 2019 - 07:20
Foto: Dan

Članom 40 ovog akta precizirano je da “skupštinu saziva predsjednik skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik skupštine saziva skupštinu, po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev predsjednika opštine, jedne trećine odbornika i na inicijativu građana, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative”.

Ako predsjednik skupštine ne sazove sjednicu u predviđenom roku, sjednicu saziva podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

“Sjednicom skupštine u slučaju iz stava 4 ovog člana, predsjedava odbornik koga odredi podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative. Sjednica skupštine održava se najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja”, precizirano je članom 40 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Članom 41 istog akta precizirano je da skupština može da odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika, a odluke donosi većinom glasova prisutnih odbornika, te da “Statut opštine, odluku o izboru i razrješenju predsjednika opštine, odluku o izboru razrješenju predsjednika skupštine, odluku o skraćenju mandata…skupština donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika”.

Dakle, sve je potpuno jasno i ukoliko Perović ne sazove sjednicu u zakonskom roku, sazvaće je odbornici koji su podnijeli inicijativu.

Većina koja može da donosi odluku u kotorskom parlamentu je 18 odbornika, a tu većinu imaju zajedno odbornici DPS, SD, LP i nezavisni odbornik Bruna Lončarević.

Većina od 18 odbornika ima legitimitet da izabere predsjednika opštine Kotor, odnosno ima pravo da pokrene pitanje izbora i da glasa. U slučaju da ne bude izabran, onda se pokreće skraćivanje mandata obornicima u SO Kotor, raspisuju izbori, a do okončanja izbora opštinom upravlja tim povjerenika kojeg imenuje Vlada.

Podsjećanja radi, kolegijum Perović je u ponedjeljak završen bez zaključka i ona nije zakazala sjednicu SO za izbor predsjednika opštine, iako je stvorena nova većina odbornika koji su i smijenili bivšeg predsjednika opštine Vladimira Jokića. Perović je poručila je da se obratila Ministarstvu javne uprave za davanje mišljenja i instrukcija za dalji rad.

Kotorski odbor Demokratske partije socijalista 15. maja je dostavio Perović inicijativu za sazivanje sjednice lokalnog parlamenta po hitnom potupku sa jednom tačkom dnevnog reda izbor predsjednika opštine. Inicijativu DPS-a je potpisalo ukupno 17 odbornika, što predstavlja većinu za izbor novog predsjednika opštine.

Osim 12 odbornika ove partije, inicijativu su potpisali i dva odbornika SD-a, te po jedan odbornik LP i HGI i bivša predsjednica kluba odbornika SDP Bruna Lončarević koja je isključena iz te partije.