Zaštita maline

Da bi dobili dobar i kvalitetan rod u malinjacima, neophodno je uskladiti kompletnu tehnilogiju proizvodnje, odnosno  u optimalnim rokovima primjenjivati  potrebne agrotehničke mjere i to tokom cijele godine, kako bi  stvorili što povoljnije uslove za razvoj izdanaka maline, koji  u narednoj vegetaciji treba da donesu što veći prinos i kvalitetnije plodove.

Objavljeno: 23. 05. 2019 - 14:25
Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Piše: Vesna Tončić dipl.inž.polj

Zaštita maline počinje u fenofazi „bubrenje-pucanje pupoljaka“,odnosno odmah nakon vezivanja. Ovim tretiranjem se suzbijaju prouzrokovači bolesti sušenja izdanaka maline, kao i štetočine- zimska jaja lisnih vašiju , prezimljujuće forme eriofidne grinje, kao i štitaste vaši. U ove svrhe se koriste preparati na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja. Tretiranje se nastavlja početkom  listanja i to bakarnim preparatima uz dodatak insekticida na bazi bifentrina. U ovoj fazi za  suzbijanje eriofidne grinje može se koristiti i neki preparat na bazi abamektina.

2305maline1

Kada bočni izdanci dostignu dužinu 10-15 cm odnosno pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka koriste se praparati na bazi mankozeba ili metirama za suzbijanje bolesti sušenja izdanaka a za suzbijanje insekata u ovoj fenofazi koriste se preparati na bazi abamektina. Od početka cvjetanja pa do punog cvjetanja malina se tretira protiv sive truleži u tu svrhu se mogu koristiti neki od  preparata na bazi botriticida Obzirom da ovu fazu uglavnom prati kišni period , tretmani protiv truleži se moraju ponoviti ali pri tom se mora voditi računa o karenci.

2305maline2

Odmah nakon berbe i ukljanjanja izdanaka treba ukloniti stare izdanke i obavezno uraditi tretman azoksitrobinom i abamektinom.  Na jesen je neizstavno jesenje „plavo“ prskanje koje se vrši preparatima na bazi bakra.

Obzirom da su proizvođačima cijena maline i otkup bili opredjeljujući za ulaganja, činjenica je da tokom prethodne godine nije poklanjano dovoljno pažne agrotehničkim a posebno mjerama zaštite navedene mjere su ili izostale, ili su izvođene neblagovremeno  i neadekvatno.

2305maline3

Malina je ovu vegetaciju dočekala loše pripremljena, izdanci su ušli u zimski period loše odrveneli pa su samim tim bili osjetljiviji na niske zimske temperature pa su i  bolesti koje izazivaju sušenje izdanaka prateća pojava u zasadima.

2305maline4

Posledica toga  kao i loših vremenskih uslova u toku kretanja vegetacije ove godine  u jednom dijelu malinjaka imala je za rezultat parcijalno sušenje izdanaka i neujednačeno listanje. Listanje, uglavnom, izostaje u gornjem dijelu izdanka dok lisni pupoljci djeluju uspavano ili su suvi. Rodne grane koje su se razvile su kratke i na njima se već naziru cvjetni pupoljci. Kiša i nagli pad temperature u vrijeme listanja uz prisustvo pomenutih patogena poremetili su normalne fiziološke procese što će sve ukupno imati za posledicu smanjenje roda maline ove godine. Obzirom na kasnije kretanje vegetacije i loše stanje u dijelu malinjaka,da bi se normalizovali za predstojeću  vegetaciju i pripremili za narednu preporučuje se unošenje azotnih đubriva uz redovan zaštitni  tretman protiv bolesti preparatima na bazi azoksistrobina (Quadris, Teatar, Queen,…) a protivštetočina, prije svega grinja,treba upotrijebiti preparate na bazi abamektrina (Vertimec 018EC, Abastate, Armada,…) uz dodatak folijarnog đubriva. Pred cvjetanje, naročito zbog kišnog vremena, izvršiti tretiranje protiv sive truleži nekim od botriticida kakav su Switch 62,5 WG, Signum ili Pehar.

 

(Odjeljenje za savjetodavne poslove  u biljnoj proizvodnji)