Nastavljaju se aktivnosti na suzbijanju bespravne sječe

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao je danas sjednice u Bijelom Polju i Beranama, sa ciljem da se detaljnije razmotri stanje i rezultati aktivnosti koje se na tom planu preduzimaju na području ovih opština.

Objavljeno: 29. 05. 2019 - 19:50

Sjednicama je predsjedavao državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Milosav Anđelić, a prisustvovali su i predsjednik opštine Bijelo Polje  Petar Smolović i načelnik CB Berane Miodrag Božović, sa svojim saradnicima. 

Donacija mjerne plaforme u cilju zaštite šumskih puteva

U Bijelom Polju danas je realizovano i obećanje potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutina Simovića koji je za vrijeme nedavne radne posjete Bijelom Polju najavio punu podršku aktivnostima na uvođenju reda u našim šumama i između ostalog doniranje mjerne platforme za kontrolu tereta koja će omogućiti bolju kontrolu kamiona i zaštitu šumskih puteva. Kako je na prostoru bjelopoljske opštine jedan od najvećih uočenih problema bilo loše stanje na putnoj infrastrukturi koje koriste koncesionari u ruralnim područjima, odlučeno je da ubuduće moraju detaljno kontrolisati svi utovari drvne građe, sa stanovišta legalnosti njihovog porijekla i težine utovara, a sve u cilju zaštite lokalnih puteva. 

Sa međunarodnim projektom “Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu” koju realizuju predstavnici NVO sektora uz podršku inostranih donatora  potpisan je protokol o saradnji.  Koordinator projekta za Crnu Goru Mensura Nuhodžić Ferlin istakla je zadovoljstvo dosadašnjim načinom saradnje i konkretnim akcijama koje se sprovode na planu zaštite šuma od bespravnih aktivnosti. Na sastanku je saopštena i opšta ocjena međunarodnog rukovodnog tima ovog projekta da je Crna Gora od svih država u regionu učinila najviše na planu suzbijanja nelegalnih aktivnosti u šumarstvu i da su njene institucije veoma otvorene za saradnju sa civilnim sektorom.

Poseban predmet pažnje sjednice kordinacionog tima bila je informacija o kontroli preduzeća iz oblasti šumarstva  drvoprerade od aprila mjeseca. Ukupno je izvršeno 256 kontrola i tim povodom od strane inspekcijskih službi su izrečene kazne prema kontrolisanim preduzećima u iznosu odoko 50.000€.

Nove krivične prijave za bespravnu sječu

Od strane nadležnih službi  evidentirane su bespravne sječe u Mojkovcu, gdje je podnešena krivična prijava od strane CB Bijelo Polje protiv D.J. iz Mojkovca kojom se tereti za bespravnu sječu od 72,43 m3 u državnoj šumi. Zbog neodgovornog odnosa u obavljanju dužnosti na čuvanju šuma direktor  Uprave za šume donio je odgovarajuća rješenja o pokretanju postupka i udaljivanju sa posla za 4 službenika od kojih je protiv N.B. podnijeta krivična prijava. Takođe u PJ Mojkovac  otkrivena je još jedna bespravna sječa 47 stabala i ta prijava je u obradi kod nadležnih organa. Do kraja nedjelje biće gotov izvještaj komisije o stanju šuma na lokalitetu Petrovića omar - Crvena lokva i javnost će o tome biti blagovremeno upoznata.

Komisija se upoznala i sa nalazima bespravne sječe  u PJ Nikšić gdje su podnijete 2 krivične prijave protiv M.Č I D.T. zbog bespravne sječe u državnoj šumi kao i bespravne sječe u PJ “Bijelo Polje” kojom prilikom je podnešena krivična prijava protiv S.M. zbog bespravne sječe 3 m3 četinara.

Od strane osnovnog tužilaštva iz Bijelog Polja kordinacioni tim se upoznao sa statusom podnešenih krivičnih prijava prema odgovornim licima iz PJ Kolašin i u tom smislu ponudio svu relevantnu dokumentaciju kako bi prekršioci bili procesuirani. Ističemo da su donešen dvije osuđujuće presude protiv službenika Uprave za šume a tri postupka su pred sudom.

Na sastanku u Beranama analizirana je zaštita šuma u područnoj jedinici uUprave za šume u ovoj opštini, posebno u GJ “Jelovica” gdje je stanje u prethodnom periodu bilo na zabrinjavajućem nivou. Dogovorene su zajedničke aktivnosti nadležnih državnih organa i identifikovani su počinioci kao i pogoni u kojima se vršila prerade drvne građe koja je nezakonito posječena. Pokazana je odlučnost svih učesnika da se stane na kraj ovim pojavama a prekršioci izvedu pred lice pravde.