Sjutra testiranje 418 visokoškolaca

Nezaposleni su i ove godine iskazali veliko interesovanje za učešće u Programu „Stop sivoj ekonomiji“. Na Javni poziv Zavoda za zapošljavanje prijavilo se 456 visokoškolaca, od kojih 38 nije ispunjavalo uslove: da su mlađi od 30 godina i da su sa radnim iskustvom u nivou obrazovanja u najkraćem trajanju od devet mjeseci.

Objavljeno: 30. 05. 2019 - 11:19

Testiranje za 418 visokoškolaca zakazano je za sjutra, petak, 31. maj 2019. godine, sa početkom u 13 sati. Provjera znanja kandidata obaviće se u najvećem amfiteatru br. 106, u zgradi tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji se nalazi na prvom spratu.

Kandidati sa sobom moraju ponijeti identifikacioni dokumenat: ličnu kartu ili pasoš. Konačnu odluku o angažovanju visokoškolaca donijeće četiri javne uprave u kojima će oni biti angažovani, i to: u Poreskoj upravi 80 lica, Upravi za inspekcijske poslove 60, Upravi policije 40 i Upravi carina 10 lica.

Podsjetimo, učesnici Programa “Stop sivoj ekonomiji”, u Poreskoj upravi, biraće se na osnovu poznavanja slijedećih propisa: Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakon o porezu na dodatu vrijednost.

Za osposobljavanje i zapošljavanje na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Uprave policije nezaposleni treba da poznaju: Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o krivičnom postupku.

Za Upravu za inspekcijske poslove bitno je sedam zakona: Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o upravnom postupku, Zakon o radu, Zakon o turizmu i ugostiteljstvu, Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a za Upravu carina: Zakon o carinskoj službi i Carinski zakon.

Kroz ovaj program, visokoškolci će biti zaposleni na period od sedam mjeseci. Njihova zarada, u neto iznosu, biće 300 eura  mjesečno.

Za realizaciju programa “Stop sivoj ekonomiji”, Upravni odbor Zavoda odobrio je 696.000 eura.