Valerija Saveljić pravosnažno oslobođena optužbi

Viši sud potvrdio je presudu kojom je bivša finansijska direktorica ,,Plantaža“ Valerija Saveljić oslobođena optužbi da je počinila produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Prvostepenu presudu donijela je sutkinja Osnovnog suda Željka Jovović.

Objavljeno: 13. 06. 2019 - 07:03

U obrazloženju odluke Viši sud je utvrdio da nijesu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje se ukazivalo u žalbama.

- Nasuprot navodima izjavljenih žalbi, a po ocjeni ovog suda, izreka prvostepene presude je jasna i razumljiva i u skladu sa datim razlozima, a prvostepeni sud je u obrazloženju svoje presude dao jasne razloge za svoje zaključke. Pritom je prvostepeni sud dao ocjenu svih izvedenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj vezi – navodi se u presudi.

Kako je obrazloženo, neosnovano se navodi u žalbi tužioca da su u optužnom prijedlogu „opredijeljene radnje koje se odnose na prekoračenje granica službenog ovlašćenja jer je u optužnom aktu navedeno da je okrivljena od 28. decembra 2011. godine do 9. jula 2015. godine u Podgorici, svjesna svoga djela čije je izvršenje htjela i svjesna da je njeno djelo zabranjeno, kao odgovorno lice - finansijski direktor u privrednom društvu AD „13. jul - Plantaže“ iz Podgorice, zloupotrebom svog položaja i prekoračenjem granica svog ovlašćenja, pribavila sebi protivpravnu imovinsku korist, a ,,Plantažama“ nanijela štetu“.

Protiv Valerije Saveljić je nedugo nakon što joj je uručen otkaz u avgustu 2015. godine uprava ,,Plantaža“ podnijela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu, zbog, kako su tada tvrdili, neovlašćenog uzimanja akontacija i pravdanja računa za gorivo, za korišćenje privatnog auta u službene svrhe.