PU: Zlonamjerni i neistiniti navodi Medojevića

Poreska uprava odbacuje zlonamjerne i neistinite navode iznijete na konferenciji za novinare od strane poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, te iste smatramo pokušajem da se Poreska uprava uključi u dnevno-političke obračune, koje nikako nijesu svojstveni ovoj instituciji, i na taj način naruši ugled iste.

Objavljeno: 18. 06. 2019 - 15:12

"Napominjemo da je Poreska uprava u predmetnim postupcima, kao i svim ostalim, dosljedno primjenjivala važeće poreske propise, uz puni profesionalni i moralni integritet, te da je u postupcima inspekcijskog nadzora od strane predmetnih poreskih obveznika na uvid stavljena sva potrebna dokumentacija neophodna za utvrđivanje pravilnosti i tačnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza", navodi se u saopštenju.

Ista je od strane Poreske uprava dostavljena nadležnim organima, a Poreska uprava stoji na raspolaganju i u dijelu vršenja svih potrebnih istražnih radnji radi utvrđivanja poštovanja etičkog kodeksa i integriteta od strane službenika Poreske uprave.

"Naglašavamo da Poreska uprava u kontinuitetu učestvuje u ovakvim aktivnostima nadležnih državnih organa u cilju otkrivanja krivičnih djela u oblasti privrednog kriminala, posebno poreskih utaja, ne podliježući pritiscima pojedinaca i političkih grupacija. Da zaključimo, danas iznijete navode smatramo neuspješnim pokušajem da se diskredituje Poreska uprava, o čijoj efikasnosti dovoljno govore rezultati postignuti u naplati poreza, smanjenju poreskog duga i suzbijanju sive ekonomije, koji su prepoznati i na nacionalnom i međunarodnom nivou", zaključuje se u saopštenju.

Medojević je danas kazao da u Crnoj Gori djeluje grupa međusobno povezanih kompanija koje imaju za cilj da prikazivanjem lažnih faktura izbjegnu plaćanje PDV-a, da onda fakturišu PDV, "pa da firma koja je primi ne plati tu fakturu, niti PDV, a da zatim traži njegov povraćaj od Poreske uprave (PU), iako je zakonom predviđeno da PU mora da izvrši inspekciju".