Perović: Zakazivanje nastavka SO Kotor je pravna besmislica

Predsjednica Skupštine Kotor Dragica Perović saopštila je da bi zakazivanje nastavka 19. sjednice lokalnog parlamenta predstavljalo pravnu i političku besmislicu, na što, kako je kazala, nije spremna.

Objavljeno: 19. 06. 2019 - 06:05

U saopštenju koje je proslijedila medijima i odbornicima DPS, SD, LP, HGI i odbornici Bruni Lončarević, koji su 13. juna podnijeli zahtjev za određivanje termina nastavka prekinute sjednice kotorskog parlamenta na kojoj je trebalo raspravljati o njihovom zahtjevu za razrješenje predsjednika opštine Vladimira Jokića, ona je kazala da je ta sjednica sazvana za dan 24. aprila i da je održana.

Kao dokaz navela je zapisnik sa 19. sjednice SO Kotor, održane 24. aprila sa početkom u 12 časova (zapisnik o radu sjednice Skupštine, do određivanja njenog prekida, u skladu sa članom 71. Poslovnika SO Kotor), kao i zapisnik sa nastavka 19. sjednice SO Kotor održane istoga dana, sa početkom u 12,48 časova, koji su potpisali svih 18 odbornika, podnosioca prijedloga za razrješenje predsjednika opštine Kotor.

- Riječ je o zapisniku kojeg ste dostavili Upravnom sudu Crne Gore, i koji je kao takav, na usmenoj javnoj raspravi održanoj dana 7. juna, uvršćen u dokazni materijal tog suda. U nastavku rada ove sjednice donesena je odluka Skupštine opštine Kotor br.11-5527, o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor i zapisnički konstatovano da je dnevni red iscrpljen i da je 19. sjednica završila sa radom u 14,15 časova. Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, broj 18/2019 - saopštila je Perović.

Ona navodi da je odluka o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor, donesena u nastavku rada 19. sjednice, počev od 24. aprila, pa do 11. juna (dan dostavljanja presude Upravnog suda Crne Gore) proizvodila veoma negativne posljedice u funkcionisanju lokalne samouprave i ostvarivanju slobode i prava građana Kotora.

- Kako je većina odbornika u Skupštini opštine Kotor nastavila sa radom, donijela odluku o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor i zaključili rad 19. sjednice, to nije postojala mogućnost određivanja termina nastavka prekinute sjednice u smislu člana 71, stav 3 i stav 6 Poslovnika SO Kotor, niti takva mogućnost, nakon na navedeni način održane 19. Sjednice Skupštine opštine Kotor, sada postoji. Okolnost da ste, saglasno presudi Upravnog suda, br. 2356/19, od 7. juna i u suštinskom i u formalnom smislu donijeli nezakonitu odluku o prestanku mandata predsjedniku opštine Kotor, ne može ni u kom slučaju imati za posljedicu da se ima smatrati da 19. sjednica SO Kotor, na kojoj je donesena ta odluka, nije ni održana. Zbog svega izloženog, zakazivanje navodnog nastavka rada 19. sjednice SO Kotor, predstavljalo bi i pravnu i političku besmislicu - na što, naravno, nijesam spremna – zaključila je Perović.

Povodom dostavljenog prijedloga za razrješenje predsjednice SO Kotor, br.11-7353/19 od 5. juna i zahtjeva br. 7724/19, od 13. juna, za sazivanje sjednice Skupštine sa tom tačkom dnevnog reda, saopštila je da će u zakonom propisanom roku sazvati sjednicu Skupštine opštine Kotor.