Prepaid dopune preko Extra TV-a


Jednostavno baratajući daljinskim upravljačem Extra TV-a možete dopuniti pripejd račun korisnika Telekom mobilne mreže. U ovoj priči, mogući iznosi dopuna su 2 € i 5 €.

Objavljeno: 19. 06. 2019 - 22:07

Prepaid korisnici čiji je račun dopunjen preko Extra TV-a dobijaju:

  • 2 dana besplatnih poziva ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži za dopunu od 2 €
  • 5 dana besplatnih poziva ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži za dopunu od 5 €

Besplatni pozivi počinju da važe nakon što korisnik primi SMS obavještenje o izvršenoj dopuni. Primjenjuje se politika fer korisćenja: pripejd korisnik na raspolaganju ima 1.000 besplatnih minuta; nakon toga saobraćaj se obračunava prema cjenovniku Telekoma.

Provjera preostalih minuta: pozovite *122*10# (cijena ovog poziva je 1 cent), ili pošaljite poruku MINUTI na 1467 (SMS se tarifira u skladu sa tarifnim paketom).

Extra TV dopuna pripejd Data kartice

Kada dopunjavate pripejd internet račun za Mobilni Internet, iznos dopune je 5 €.

Kome je namijenjena usluga?

Extra TV dopunu mogu koristiti korisnici Extra TV servisa (fizička lica) koji redovno plaćaju svoje račune i nemaju aktiviranu uslugu ograničenja računa. Extra TV dopuna nije dostupna pravnim licima i ne važi za Holiday pripejd paket.

Praktični detalji

U Extra TV Meniju pronađite uslugu i pratite instrukcije: Meni/Extra TV portal/Prepaid dopuna.
Prilikom svake dopune pripejd računa preko Extra TV-a biće vam zatraženo da unesete PIN koji vam je dodijeljen prilikom aktivacije Extra TV servisa, osim ako ste sami deaktivirali PIN.

O izvršenoj dopuni korisnik usluge će biti obaviješten Extra TV porukom, a pripejd korisnik čiji je račun dopunjen SMS-om. Dopune se plaćaju preko računa za Telekom fiksnu mrežu.

Da li postoji limit za pripejd dopune?

Da, maksimalan mjesečni iznos dopuna zavisi od prosječnog mjesečnog računa za usluge Telekom fiksne mreže:

- iznos računa manji od 15 € - maksimalna mjesečna dopuna je 5 €
- račun od 15 € do 30 € - maksimalna mjesečna dopuna je 10 €
- račun iznad 30 € - maksimalna mjesečna dopuna je 20 €

I pripejd korisnik ima limit. Na njegov broj može biti izvršena samo jedna dopuna dnevno, bez obzira na visinu dopune.