Radionice na temu brendiranja domaćih proizvoda

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa sertifikacionim tijelom Monteorganika održaće niz edukativnih radionica na teme vezane za politiku kvaliteta u poljoprivredi, s ciljem informisanja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za procedure zaštite proizvoda i organske proizvodnje.

Objavljeno: 27. 06. 2019 - 06:00

Prva radionica biće održana u petak, 28. juna, u Pljevljima u Sali Skupštine Opštine, sa poečetkom u 11,00h.

Teme koje će biti tom prilikom razmatrane su:

  • Politika kvaliteta, benefiti i značaj;
  • Oblici zaštite, procedure registracije (oznaka porijekla, geografska oznaka, garantovano tradicionalni specijalitet, oznaka viši kvalitet, planinski proizvod, oznaka sa moje farme), u skladu sa Zakonom o šemama kvaliteta
  • Organska proizvodnja, procedure registracije, u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji
  • Organizacija organskih proizvođača za nabavku sjemena za jesenju sjetvu (u opštinama na sjeveru);
  • Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje;
  • Kontrola i sertifikacija sertifikacionih šema kvaliteta (oznaka porijekla, geografska oznaka, garantovano tradicionalni specijalitet, oznaka viši kvalitet).