Odbrana Mugoše tvrdi da je kompletan postupak sproveden zakonito

Svi pismeni dokazi koji su provedeni na glavnom pretresu na suđenju bivšem gradonačelniku Podgorice, Miomiru Mugoši, zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju Carine, nesporno upućuju na to da je kompletan postupak sproveden zakonito, saopštio je advokat odbrane Mitar Mugoša.

Objavljeno: 27. 06. 2019 - 12:33

On je na danas održanom ročištu u Višem sudu, na kojem je nastavljeno čitanje pisanih dokaza, kazao da je u svemu ispoštovana zakonska pocedura.

„Tu imam na umu nesporne činjenice da su službe Glavnog grada i to svaka ponaosob svoj postupak sprovodile u potpunosti u okviru svojih ovlašćenja“, naveo je Mitar Mugoša.

Sudija Višeg suda, Vesna Pean, zakazala je nastavak suđenja za 19. septembar, kada će biti pozvani vještaci.

Mitar Mugoša je kazao da nijedna odluka koja je donijeta u tom predmetu nije osporena od bilo kog državnog organa.

„Upravo suprotno - nesporna je činjenica i to da je Skupština Glavnog grada formirala komisiju koja je obavila uvid u cjelokupan ovaj posao i da je sačinila izvještaj u julu 2015. godine da se radi o potpuno legalnom pravnom postupku“, precizirao je Mitar Mugoša.

On je dodao i da se krivični sud ne može upuštati u pravnu valjanost upravnih akata i cijeniti da li je neki upravni akt zakonit ili ne.

„Ocjenu njihove zakonitosti donose nadležni organi u okviru svojih zakonskih ovlašćenja tako da sud ni u kom slučaju ne može reći da li je jedan upravni akt zakonit ili nezakonit. A to predstavlja inkriminaciju krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret“, rekao je Mitar Mugoša.

Pean je pročitala, između ostalog, dopis Direkcije za imovinu upućen Upravi za nekretnine za potrebe Glavnog grada, izvještaj Komisije za procjenu za teritoriju Glavnog grada za dvije zemljišne parcele sa procjenom vrijednosti od 155 eura po kvadratu, rješenje Uprave za nekretnine od 2011. godine gdje se dozvoljava parcelarizacija.

Ona je pročitala i prigovor na procjenu nepokretnosti koji je dostavila Direkcija za imovinu Upravi za nekretnine da je tržišna vrijednost odnosno cijena od 155 eura po kvadratu niska, i predložila da se razmotri njihova primjedba, kao i izvještaj Komisije za procjenu nepokretnosti od 2011. godine, koja je nakon prigovora o procjeni obavila analizu i dala mišljenje da je realna vrijednost 165 eura.

Zastupnik tužbe nije imao prigovore na čitanje pismenih dokaza.

Miomir Mugoša se tereti da je zloupotrebom službenog položaja u slučaju Carine oštetio gradski budžet 6,7 miliona eura. On se tereti da je 2007. zloupotrijebio položaj tako što je bez odluke lokalnog parlamenta omogućio prodaju vrijednog zemljišta od 15,2 hiljade kvadrata na Starom aerodromu.

Istraga protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice pokrenuta je nakon što su vještaci uradili procjenu štete nastale 2007. godine u poslu koji je Opština sklopila sa kompanijom Carine, čiji je vlasnik Čedomir Popović.