Država privatnicima isplatila više od 20 miliona eura

Država je privatnim zdravstvenim ustanovama u periodu od 2012. do 2018. godine za pružene zdravstvene usluge, isplatila više od 20 miliona eura.  

Objavljeno: 02. 07. 2019 - 08:35

Analiza Fonda za zdravstveno osiguranje pokazala je, pak opravdanost zaključivanja ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama jer su znatno riješeni problemi dugog čekanja na zdravstvene usluge, smanjenja listi čekanja i smanjenja upućivanja na liječenje van Crne Gore.

S druge strane, objašnjava prvi čovjek Fonda Sead Čirgić, analiza je pokazala da bi i pored stalnog rasta obima pruženih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama trebalo uložiti dodatne napore i dalje jačati kapacitete kako bi se stvorili uslovi da se što više tih usluga pruža u okviru javnog sistema.

Analizom su obuhvaćene zdravstvene usluge koje su najčešće ugovarane u posmatranom periodu 2012-2018. godine i koje su prepoznate kao “usko grlo” zbog ograničenih kapaciteta u zdravstvenom sistemu. U dokumentu je navedeno da su u posmatranom periodu najčešće zaključivani ugovori sa privatnicima za oblasti oftalmologije – ambulantne i bolničke usluge, zatim ortopedije – operacije koljena i kuka i artroskopija koljena, radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca, te patološke anatomije i histologije, kao i hiperbarbarične oksigene terapije i vantjelesne oplodnje.

“U periodu 2012-2018. godine u privatnim zdravstvenim ustanovama, uključujući i podatke SB „Codra“ za 2017. i 2018. godinu, liječeno je 261.196 pacijenata, pruženo 948.154 usluge i izdvojeno 20.366.360,01 eura”, piše u analizi.

Od tog iznosa na Codru se odnosi polovina novca – 10.186.969,78 eura i to oko 2,2 miliona eura za period od 2012-2016. i nešto manje od osam miliona za period 2017-2018.