Mustafić učestvovao je u radu projektnog sastanka u Trstu

O intezivnijoj zaštiti i pravima radnika na inostranom tržištu rada, adekvatnijem pristupu uslugama socijalne zaštite kao i pronalaženju načina za sprječavanje socijalnog dampinga trebalo bi češće razmjenjivati iskustva, prvenstveno sa zemljama koje su već članice EU.To je ocijenjeno na posljednjem u nizu Peer Review sastanka, u okviru EEPOW projekta, u čijem radu je učestvovao i direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić, u Trstu.Objavljeno: 03. 07. 2019 - 11:37

Ispred Zavoda, kao projektnog partnera, sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora David Perčobić i načelnica Odsjeka za EU projekte Irena Perić.

Ključne programske politike i prakse, predstavljene tokom projektnog sastanka, ticale su se sprovođenja Direktive o upućivanju radnika radigarantovanja prava i pristupa socijalnoj zaštiti. Poseban akcenat je stavljan je na prekograničnu razmjenu informacija, informisanje radnika i poslodavaca kao i saradnju među relevantnim javnim institucijama zemalja iz kojih se upućuju i u koje se upućuje radna snaga.

-Projektni sastanak je bio prilika za zajedničko i uzajamno učenje među partnerima na projektu, pri čemu je naglasak stavljen na učenje iz iskustva zemalja članica EU: Austrije, Njemačke, Slovenije i Italije. Vjerujem da rad na ovim zajedničkim sastancima pomaže ključnim donosiocima odluka, iz svih relevantnih struktura (kreatori politika na nacionalnom nivou, inspekcije rada, sindikati, udruženja poslodavaca, i dr.), da dobiju praktične informacije od različitih institucija, predstavnika svih uključenih zemalja između kojih postoji kretanje radne snage – istako je direktor ZZZ Suljo Mustafić.

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore iznijeli su situaciju u vezi sa sezonskim zapošljavanjem u Crnoj Gori, u dijelu u kojem se radna mjesta popunjavaju radnom snagom iz inostranstva, situaciju u vezi sa upućivanjem crnogorskih radnika u inostranstvo, kao i usluge na tržištu rada koje su na raspolaganju migrantima i tražiocima azila u Crnoj Gori.