Postupci protiv 179 javnih funkcionera

Protiv 179 javnih funkcionera Agencija za sprečavanje korupcije podnijela je zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima jer nijesu na vrijeme predali imovinski karton.

Objavljeno: 04. 07. 2019 - 07:02

Kako je precizirano u saopštenju Agencije, zahtjeve su predali protiv 36 javnih funkcionera na državnom nivou, 141 javnog funkcionera na lokalnom nivou i dva državna službenika koji imaju obavezu propisanu posebnim zakonima da predaju ovakav izvještaj.

Ovi podaci odnose se na izvještaj o prihodima i imovini za prošlu godinu (do 31. marta 2019).

- Broj kršenja zakona usljed nedostavljanja redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini je smanjen u odnosu na prethodne dvije godine - kažu iz ASK.

Od početka godine, do 24. juna, prema podacima iz elektronske baze podataka ovog organa, podnijeto je 7.028 izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i državnih službenika.

- U istom periodu prethodne godine je bilo 6.510 predatih izvještaja - piše u saopštenju.

Navode da je u toku druga faza provjere koja podrazumijeva provjeru tačnosti i potpunosti podataka iz izvještaja o prihodima i imovini zakonskih obveznika, koja se radi upoređivanjem sa podacima iz evidencija drugih državnih organa i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

- Trenutno su u toku postupci provjere 203 izvještaja, koji su u 169 slučajeva pokrenuti metodom slučajnog odabira u okviru postojećih kategorija javnih funkcionera, a u 34 slučaja su pokrenuti po drugim osnovima, na zahtjev fizičkih i pravnih lica, na osnovu medijskih natpisa i tako dalje - navodi se u saopštenju.