Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti u primjeni je od 30. aprila 2019. godine.

Objavljeno: 04. 07. 2019 - 08:44

Novim zakonom propisano je da visina novčane naknade nezaposlenim licima iznosi 120 odsto od obračunske vrijednosti koeficijenta utvrđene zakonom i drugim propisom, što znači da za nezaposlene, koji ostvaruju ovo pravo po novom propisu novčana naknada iznosi 108 eura, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje.

U prelaznim i završnim odredbama novog zakona regulisano je pitanje stečenih prava, tako da nezaposlena osoba koja je do dana stupanja na snagu tog zakona ostvarila pravo po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da koristi pravo u istom obimu, trajanju i iznosu i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanjem na snagu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, prestao je da važi Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Prethodnim zakonom, novčana naknada bila je utvrđena u iznosu od 40 odsto od minimalne zarade, što je iznosilo 77,20 eura.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 23. maja ove godine, donijela Odluku o utvrđivanju minimalne zarade, koja se primjenjuje od 1. jula. Prema toj odluci minimalna zarada u Crnoj Gori, na polugodišnjem nivou, iznosi 222 eura.

Novčana nakanada za korisnike koji su stekli pravo po prethodnom zakonu u iznosu od 40 odsto minimalne zarade, od 1. jula umjesto 77, 20 eura iznosi 88,80 eura.

Invalidima rada II i III kategorije koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu po prethodnom zakonu, u iznosu najniže penzije, novčana naknada se od 1. januara isplaćuje u iznosu od 128,14 eura, koliko je najniža penzija.

Pravo na novčanu naknadu stiče osiguranik kojem je prestao radni odnos bez njegove saglasnosti ili krivice i koji u trenutku prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja, odnosno radni odnos od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, ako se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka osiguranja i u tom roku podnese zahtjev za novčanu naknadu.

Na iznos novčane naknade obračunavaju se doprinosi za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.