Na cijeni ekonomisti, pravnici, menadžeri, nedostaju psiholozi, arhitekte...

U tražnji za radnom snagom visokoškolci učestvuju sa oko 20%, dok je među zaposlenim licima sa evidencije, više od 30 % visokoškolaca.

Objavljeno: 04. 07. 2019 - 10:23

U Crnoj Gori, već duži period, bilježi se kontinuirani blagi pad registrovane nezaposlenosti. Prema sedmičnom izvještaju Zavoda za zapošljavanje, od 1. jula, u državi se nalazi 35.251 nezaposleni, što je manje za 6.866 u poređenju sa istim periodom prošle godine. Stopa nezaposlenosti sa prošlosedmične od 15,3 % opala je na 15,19 odsto, dok je lani bila veća skoro tri procenta i iznosila je 18,15 %.

Osim kod opšte nezaposlenosti, dešavaju se i pozitivni pomaci u kretanjima na tržištu rada visokoškolaca.

Zanimanja

Iako diplomci u ukupnoj nezaposlenosti učestvuju sa 12,2 %, ipak, evidentno je smanjenje njihovog broja na evidenciji Zavoda, gdje se trenutno nalazi njih 4.300 ( žena 2.730 ili 63,5 %), što je manje za 13,6 odsto u poređenju sa prošlom godinom, kada ih je bilo 4.976 ( žena 3.247 ili 65,3 %).

Među zaposlenim licima sa evidencije Zavoda, više od 30 % su visokoškolci.

Na tržištu rada, minule godine, u vidu ponude, tražnje ili zapošljavanja bilo je prisutno 780 visokoškolskih zanimanja, sistematizovanih u 60 grupa, odnosno područja rada. Dominantno učešće u tim kretanjima imalo je šest grupa zanimanja: vaspitači i nastavnici društveno-humanističke oblasti, ekonomisti, pravnici, menadžeri i organizatori, zanimanja ugostiteljstva i turizma.

Kretanja

Ta zanimanja učestvuju sa više od  65% u ukupnoj ponudi, tražnji i zapošljavanju visokoškolaca. Na evidenciji je bilo najviše visokoškolaca upravo sa tim zanimanjima, istovremeno bili su najviše traženi, a i najviše zapošljavani. Ostale 54 grupe zanimanja u ukupnim kretanjima na tržištu rada učestvovale su sa manje od 35%. Slična kretanja zabilježena sui u nekoliko prethodnih godina.

Kod većine visokoškolskih zanimanja ponuda radne snage, u manjoj ili većoj mjeri,  prevazilazi prijavljenu tražnju.

 

Nedostaju inženjeri, matematičari, defektolozi, psiholozi, arhitekte, elektroničari…

Ipak, kod nekih grupa zanimanja zabilježena je veća tražnja od ponude: nastavnici prirodno-matematičke struke (profesor matematike, fizike, hemije, biologije), zatim, grupa zanimanja: elektroničari, nastavnici tehničko - tehnološke struke, veterinari, zanimanja elektro - mehanike, nastavnici biotehničke struke, farmaceuti, geodeti. 

Tržištu nedostaju profesori muzičke grupe predmeta: klavira, flaute, gitare, harmonike, violine, te profesori psihologije, njemačkog jezika, likovne grupe predmeta. Zanimanje defektolog je više traženo u odnosu na ponudu, kao i specijalisti medicinskih  nauka, doktor medicine.

Diplomirani inženjer građevinarstva i diplomirani inženjer arhitekture više su traženi nego ostala zanimanja iz njihovih grupa zanimanja.