Bolje šanse za zapošljavanje

Program obrazovanja i osposobljavanja odraslih pruža, koji je dio Strategije za obrazovanje odraslih (2015-2025), pruža mogućnost nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda, da steknu stručnu kvalifikaciju, odnosnu ključnu vještinu, koja će im pomoći da, u opštoj konkurenciji, lakše dođu do adekvatnog posla.Objavljeno: 07. 07. 2019 - 17:20

Zavod finansira ukupne troškove realizacije programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih. U tom cilju, ZZZ CG angažuje izvođače, realizatore programa - pravna ili fizička lica sa licencama za rad u oblasti obrazovanja odraslih.

Jedan od izvođača obuke je i Edukativni  centar  "Arhimed", koji od 27. maja u Podgorici realizuje obuke  za računovodstvene  tehničare/ke  i, takođe veoma atraktivno i traženo zanimanje, za kozmetičare/ke za njegu lica i tijela.

U organizaciji Centra "Arhimed" obuka  za  učenje  engleskog jezika počinje krajem ljeta, 16. septembra 2019. godine.  

U centru  smatraju da  ZZZ CG  na ovaj način pruža mogućnost licima, koja traže posao i imaju želje za sticanjem novih znanja, da  postanu konkurentiji na tržištu rada i povećaju sopstvene šanse za pronalaženje posla ili, što da ne, da započnu sopstveni posao.

Iskustvo stručnih predavača u Centru, pokazuje da kod polaznika obuke, u početku postoje izvjesne predrasude, kako u sam efekat dodatnog obrazovanja, tako i u sopstvene mogućnosti i sposobnosti, no već tokom prvih predavanja, polaznici takoreći ,,otkrivaju” vrijednost predavanja, mogućnosti koje se pred njima otvaraju i zato razvijaju i ličnu spremnost da se posvete novom zanimanju i što više saznaju i nauče.

Dobra iskustva Centra "Arhimed" su u saglasju sa dobrim iskustvima njegovih polaznika, koji, sada mnogo spremniji, imaju više šansi da dođu do posla ili da otpočnu sopstveni, samostalan rad u okviru odabranog zanimanja. Otuda je jasno zašto postoji jaka želja odraslih da usvoje nova znanja i iskoriste šansu koju im pružaju edukativni centri, odnosno ovaj program ZZZ CG.