Centar za helenske studije član Međunarodne federacije klasičnih nauka

Međunarodna federacija udruženja klasičnih nauka (Fédération internationale des Associations d’études classiques) je, na svojoj Generalnoj skupštini, održanoj u Londonu 4. jula ove godine, primila u članstvo Centar za helenske studije, kao nacionalnog predstavnika Crne Gore u toj naučnoj federaciji.Objavljeno: 07. 07. 2019 - 19:17

Federacija je osnovana 1948. godine uz podršku UNESКO-a, kao krovna svjetska institucija u ovoj oblasti, s misijom promovisanja klasičnih nauka, ostvarivanja saradnje među nacionalnim udruženjima i afirmacije značaja klasičnih nauka u svijetu. Svake tri godine, Federacija organizuje međunarodni kongres koji okuplja klasičare iz cijelog svijeta.

Crna Gora po prvi put ima svog nacionalnog predstavnika u ovom značajnom udruženju, čime se uključuje u svjetske tokove izučavanja klasičnih nauka.