Odliv turističkog kadra neminovnost, nijesmo u mogućnosti da ih platimo bolje

Motiv odlaska kadra iz turističkog sektora u zemlje regiona i šire je isključivo materijalne prirode. Zbog velikih rashoda nijesmo u mogućnosti da ih platimo bolje, istakao je za Portal Analitika predsjednik Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore (PKCG) Dragan Purko Ivančević.

Objavljeno: 10. 07. 2019 - 00:00
Foto: Portal Analitika, Portal Investitor

On u intervjuu za naš portal ističe da je hotelijerima država nametnula najveće poreze, prireze i druge namete koje nemaju njihove kolege u okruženju. 

„Uz to, ogroman je stepen sive ekonomije gdje se na nezakonit način plaćaju ljudi, pa kad se sve to ukalkuliše onda je jasno da je odliv kadra neminovnost“, pojasnio je Ivančević, naglašavajući da će „svake naredne sezone biti sve gore“. 

„Naša turistička preduzeća sa ovim cijenama, dužinom sezone i nametima nemaju prostora za značajno povećanje zarada. Moraćemo tražiti radnu snagu koja prihvata da radi za plate koje možemo da isplatimo, bez obzira iz kojih zemalja dolazi“, kaže Ivančević. 

On tvrdi da će predsezona i postsezona biti bolje od glavne sezone, zato što je u pred i postsezoni kvalitet naše ponude bolji, a cijene značajno niže.

Ivančević za Portal Analitika, između ostalog, govori i o pripremama za ljetnju sezonu, promjenama u nacionalnoj strukturi gostiju, turističkoj valorizaciji lokacija u nacionalnim parkovima, te pojačanom inspekcijskom nadzoru u špicu sezone. 

draganpurkoivancevic2ANALITIKA: Kako su protekle pripreme za ljetnju turističku sezonu? Da li ima pomaka u pripremi sezone u odnosu na zadnjih nekoliko godina?

IVANČEVIĆ: Nije bilo nikakvih značajnih pomaka na bolje. I dalje prednost imaju građevinari. Izgledalo je na početku da će Budva napraviti značajan iskorak u poboljšanju ponude i smanjenju „trotoarskog turizma“ ali se nažalost stalo na pola puta.

ANALITIKA: Da li su turistički poslenici zadovoljni posjetom turista u junu? Imate li neke preliminarne (nezvanične) podatke vezano za broj posjetilaca? 

IVANČEVIĆ: Izgleda da će pred i postezona biti bolje od glavne i to iz prostog razloga što je u pred i postsezoni kvalitet naše ponude bolji, a cijene značajno niže.

Ponovo su se na tržište vratile u punom kapacitetu destinacije sa povoljnijim cijenama/Turska,Tunis i Egipat/a naša destinacija je zahvaljući prije svega vikend stanovima postala prenatrpana. Sada smo manje interesantni, posebno za segment  koji je najviše punio glavnu sezonu, a to su porodice sa djecom kojima ne odgovaraju gužve i bučna noćna zabava.

ANALITIKA: Da li je u proteklom periodu došlo do disperzije što se tiče nacionalne strukture gostiju? Da li je tačno da u Crnu Goru dolazi sve više turista iz Zapadne Evrope, a da je Rusa i Srba u nešto manjem broju nego što smo navikli?

IVANČEVIĆ: Zahvaljujući prije svega boljoj dostupnosti u aviosaobraćaju i povezivanjem sa više destinacija, posebno sa tržišta zapadne Evrope, došlo je do značajnog povećanja broja gostiju sa tih tržišta, što je rezultiralo produženjem sezone. Još uvijek je broj gostiju iz Rusije i Srbije brojčano najveći, ali su oni uglavnom smješteni u privatnim apartmanima i stanovima u sopstvenom vlasništvu. 

Broj Rusa u hotelima je nešto manji, a gosti iz Srbije i do sada nisu, uz izuzetke organizovanih grupa sportista i ekskurzija, bili veći korisnici hotelskih usluga. 

draganpurkoivancevic3ANALITIKA: Da li zaoštravanje odnosa između Crne Gore i Srbije, sada i oko predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, može rezultirati padom broja gostiju sa srpskog tržišta?

IVANČEVIĆ: Pri odabiru destinacije turisti se uglavnom odlučuju na osnovu cijene i bezbijednosti. Sigurno da dobri ili loši odnosi utiču, ali je najbitnije da nema ekscesa. 

Po svoj prilici, građani naših država se bolje slažu od političara i dok god je tako politika neće značajno negativno uticati na turistička kretanja u oba pravca.

ANALITIKA: Kakvu turističku sezonu očekujete u Kotoru, s obzirom na političku krizu u tom primorskom gradu?

IVANČEVIĆ: Dokle god politička kriza u Kotoru negativno ne utiče na kvalitet ponude sezona će biti onakva kakvu smo ugovorili  i pripremili. Dugo godina sam u turizmu i ne pamtim da me je neki turista pitao ko je na vlasti u lokalnom parlamentu.

ANALITIKA: Koliko je ove godine izražen problem odliva kadra iz turističkog sektora i da li su niske zarade presudan faktor?

IVANČEVIĆ: Motiv odlaska kadra u zemlje regiona i šire je isključivo materijalne prirode. Zbog velikih rashoda nijesmo u mogućnosti da ih platimo bolje. Takođe, za hotelijerima, i ne samo njima, država je nametnula najveće poreze, prireze i druge namete koje nemaju naše kolege u okruženju. Uz to, ogroman je stepen sive ekonomije gdje se na nezakonit način plaćaju ljudi, pa kad se sve to ukalkuliše onda je jasno da je odliv kadra neminovnost. 

ANALITIKA: Da li će se, zbog odliva kadra u Hrvatsku i zemlje Zapadne Evrope, nedostajuća radna snaga angažovati iz zemalja trećeg svijeta? 

IVANČEVIĆ: Ova sezona je tek vrh ledenog bijega i svake naredne će biti sve gore. Naša turistička preduzeća sa ovim cijenama, dužinom sezone i nametima nemaju prostora za značajno povećanje zarada.

Moraćemo tražiti radnu snagu koja prihvata da radi za plate koje možemo da isplatimo, bez obzira iz kojih zemalja dolazi. 

draganpurkoivancevic4ANALITIKA: Kakav je Vaš stav vezano za turističku valorizaciju lokacija u nacionalnim parkovima? Zar to nije u suprotnosti sa konvencijama koje je CG potpisala?

IVANČEVIĆ: Nacionalni parkovi su nacionalno blago i jedan od glavnih motiva za dolazak turista.Treba ih valorizovati, ali tako da se ne naruši priroda i ne ugrozi njihov opstanak.

Mislim da bi trebalo oformiti, na državnom nivou, jedno stručno tijelo od domaćih i inostranih eksperata iz te oblasti bez čije se saglasnosti ne bi smjela realizovati nijedna investicija u okviru nacinalnih parkova.

ANALITIKA: Da li se, uz najavljeni pojačani rad nadležnih inspekcija, problem sive ekonomije u turizmu može makar djelimično neutralisati?

IVANČEVIĆ: Bojim se da pojačane inspekcije imaju efekat kao sredstvo protiv bolova. Na momenat ti ublaži bol, ali kad prestane dejstvo bolest i dalje traje. Dok god se više isplati platiti kaznu nego poslovati legalno, inspekcija ne može dati značajnije rezultate.

ANALITIKA: Da li je na primorju i dalje izražen fenomen koji nazivate zidanjem obale?

IVANČEVIĆ: Da se to i dalje dešava ne vidi samo ko je slijep, ili ko to ne želi da vidi.