Tehnopolis krajem jula organizuje obuku "Mehatronika za dva dana"

IPC Tehnopolis će 27. i 28. jula organizovati obuku Osnove mehatronike – „Mehatronika za dva dana“, koja je namjenjena svima koji su zainteresovani za produbljivanje znanja iz elektronike, mehanike i programiranja.

Objavljeno: 10. 07. 2019 - 11:10

Uslovi za pohađanje obuke su sljedeći: znanje engleskog jezika (na nivou B2), poznavanje osnova programiranja, uzrast stariji od 15 godina.

Tokom ove dvodnevne obuke, zainteresovani će se upoznati sa sljedećim temama:

– Izučavanje osnova rada mikrokontrolera, arhitekture i rad sa njegovom dokumentacijom,

– Osnove asemblera i primjena u radu sa ARM Cortex-M3,

– Specifičnosti programskog jezika C pri radu sa mikrokontrolerima STM,

– Specifičnosti rada sa programskim paketom KEIL za mikrokontrolere STM,

– Interfejs i specifičnosti rada vanjskih modula,

– Primjena znanja na praksi i debug prostijih programa.

– Rad sa posebnim modulima u mikrokontroleru (PWM, clock, interrupts),

– Radionica za dizajn konačnog uređaja.

Poseban akcenat se stavlja na izučavanje osnova projektovanja prostijih sistema na osnovu mikrokontrolera, kao i rad na smjernicama za samostalno izučavanje i usavršavanje u ovoj oblasti. Kao rezultat kursa polaznici će napraviti sistemu pametne brave, koja može zapamtiti određenu kombinaciju kucanja, koju korisnik može unaprijed odrediti i dalje otključavati samo pri ponavljanju te kombinacije. Predavač je Vasilije Rakčević.

Prijave za obuku je potrebno poslati na email adresu: [email protected], najkasnije do 22. jula, a uz prijavu je potrebno dostaviti motivaciono pismo ne duže od jedne stranice A4 formata u kojem je potrebno navesti obrazovanje, uzrast i motivaciju za pohađanje ovog kursa.

Sve dodatne informacije o obuci se mogu pronaći na sajtu www.tehnopolis.me ili na profilima IPC Tehnopolis na društvenim mrežama.