Vlada dala koncesije za izgradnju mHE Štitska i UmskaVlada Crne Gore dala je koncesije za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke i Umska na dijelu vodotoka Umski potok.Objavljeno: 11. 07. 2019 - 20:55

Vlada je danas usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane Štitska.

„Donijeta je Odluka kojom se privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica iz Andrijevice daje koncesija za izgradnju mHE instalisane snage 897 kilovati (kW) i planirane godišnje proizvodnje tri gigavat sata (GWh)“, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada prihvatila i tekst Ugovora o koncesiji.

Usvojen je Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE Umska.

„Donijeta je Odluka kojom se istom privrednom društvu daje koncesija za izgradnju male hidroelektrane „Umska” instalisane snage 748 kW i planirane godišnje proizvodnje 3,2 GWh, a prihvaćen je i tekst Ugovora o koncesiji“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da su ugovori o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE do jedan megavat (MW) tipskog karaktera.

„Koncesija se daje na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja veća od planirane, naknada iznosi 6,1 odsto od godišnje proizvodnje“, precizira se u saopštenju.

Predviđen je i prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na državu, bez ikakvih tereta i bez prava koncesionara da traži bilo kakvu naknadu.

Vlada je usvojila informacije o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Kutska rijeka i Mojanska rijeka i dala saglasnost za prenošenje po jedan odsto udjela društva Hidroenergija Montenegro iz Berane u koncesionim društvima Small Hydro Power Plant Kutska i Small Hydro Power Plant Mojanska na Igma Energy iz Andrijevice.