Uticaj visokih temperatura na životinje


Ekstremno visoke temperature koji su zabilježene u Crnoj Gori krajem juna i početkom jula, zatim smanjena cirkulacija vazduha, pojačana vlažnost vazduha kao i izloženost direktnom djelovanju sunčevih zraka, uz nemogućnost njihovog sklanjanja na zaklonjena mjesta, mogu se negativno odraziti na zdravlje i dobrobit životinja - poremećaj osnovnih životnih funkcija, a mogu dovesti i do zdravstvenih problema, pa i smrti.

Objavljeno: 14. 07. 2019 - 11:24

Poželjna temperatura okoline za životinje može se definisati kao područje optimalne temperature i ono je različito kako za različite vrste životinja tako i za starosne kategorije unutar jedne vrste. Temperature van ovih granica negativno utiču na životinje. Na životinje negativnije utiču visoke nego niske temperature. Van područja optimalne temperature životinje doživljavaju stres i pokušavaju održati stabilnu unutrašnju temperaturu tijela bez obzira na spoljašnju. Da bi ovo uspjele one troše veliku količinu energije, što se kod proizvodnih životinja odražava na smanjenje proizvodnje mlijeka, mesa ili jaja.

stocarstvo-vrucine-3

 

Držalac životinje je odgovoran za život i dobrobit životinje i dužan je da postupa prema životinji sa pažnjom dobrog domaćina.

 

Kako bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit životinja i spriječili negativni uticaji visokih temperatura, držaoci bi trebalo da preduzmu određene preventivne mjere:

 • Prije svega životinjama treba obezbijediti dovoljne količine svježe vode za piće i ukusne hrane po volji. Životinje na visokim temperaturama slabije konzumiraju hranu tako da je preporučljivo hraniti ih u ranim jutarnjim ili večernjim časovima visokokvalitetnom i veoma ukusnom hranom kako bi je sto vise pojeli;
 • Životinjama koje se drže na otvorenom, potrebno je obezbijediti odgovarajući zaklon od ekstremnih temperatura, a posebno ako se radi o vrlo mladim, bolesnim ili starim životinjama;
 • Održavati odgovarajuću temperaturu, vlažnost i cirkulaciju vazduha u objektima u kojima su životinje. Ovo je lakše uraditi u objektima koji su opremljeni ventilatorima, a u onima gdje nema ventilatora omogućiti prirodnu ventilaciju preko prozora i vrata. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, u objektima je najbolje postaviti ventilatore sa mogućnošću orošavanja;
 • Obezbijediti optimalne zoohigijenske uslove u objektima ili prostorima gdje se drže životinje: pojačano voditi računa o higijeni, češće uklanjati đubrivo, mokraću i otpatke od hrane kako bi se smanjila koncentracija štetnih gasova u objektima i izbjeglo privlačenje insekata i glodara;
 • Tamo gdje je moguće i ima dovoljno vode poželjno je prskati krovove objekata ili čak postaviti prskalicu na njima kako bi se smanjila unutrašnja temperatura;
 • Izbjegavati svako grubo postupanje sa životinjama tokom utovara, transporta i istovara. Ukoliko se vrši transport životinja to treba raditi u jutarnjim i večernjim satima, a u pravoznom sredstvu obezbijediti dovoljno prostora po grlu i dobru ventilaciju;
 • Prilikom ispaše treba obezbijediti nadstrešnice za zaštitu ili mjesta zaklonjena od sunca.

stocarstvo-vrucine

Redovno obilazite svoje životinje jer su u ovom periodu moguće promjene zdravstvenog stanja vaših životinja, prvenstveno pojava simptoma sunčanice ili toplotnog udara. Simptomi: smanjen ili potpuni gubitak apetita, dahtanje, otežano disanje, povišena telesna temperatura, životinje uglavnom leže ili su nesigurne pri hodu, podrhtavanje tijela, a kod konja i pojačano znojenje, pojačano lučenje pljuvačke, apatija, a u pojedinim slučajevima može doći i do gubitka svjesti.

U slučaju pojave jednog ili više ovih simptoma, vlasnik je dužan da, u cilju rashlađivanja životinje, odmah pruži pomoć životinji:

 • životinje skloniti sa sunca i smjestiti ih u hladovinu odnosno prostore sa nižim temperaturama i dobrom ventilacijom,
 • ponuditi mnogo hladne vode, ali tako da piju pomalo, a češće;
 • prskati životinje hladnom vodom, a naročito ekstremitete ili životinju cijelu staviti u vodu, ako je to moguće;
 • glavu životinje pokriti hladnim oblogama i stalno polivati vodom;
 • ne prisiljavati životinju na kretanje, ustajanje ili druge radnje koje joj dodatno troše energiju.

Ukoliko ovo siptomi brzo ne isčeznu odnosno životinja ne pokazuje poboljšanje, potrebno je pozvati nadležnog veterinara radi pružanja pomoći.

 

 stocarstvo-vrucine-4

Kada je riječ o gornjoj granici optimalne temperature to bi u govedarstvu bilo 250 C, kod pilića 340 C dok je kod koka nosilja 280 C, ovcama i kozama ne gode temperature preko 280 C, a svinjama u tovu 220 C, dok je za krmače i prasiće optimalna temperatura 340 C.

 

MPRR - Odjeljenje za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva