Samo 0,02 odsto pacijenata imalo pritužbe na rad KCCG

Tokom ove godine na rad zaposlenih u KCCG žalilo se svega 0,02 odsto od ukupnog broja pacijenata koji su na godišnjem nivou dobili zdravstvenu uslugu u našoj ustanovi, ističe se u saopštenju vodeće crnogorske zdravstvene institucije.

Objavljeno: 16. 07. 2019 - 19:04

„Takođe, kroz  kutije za pritužbe i pohvale, koje su postavljene u Poliklinici, svakodnevno KCCG dobija značajan broj pohvala pacijenata ili članova njihovih porodica, kojima iskazuju zadovoljstvo tretmanom koji su imali tokom liječenja u našoj ustanovi. Pored toga, za hospitalizovane pacijente i članove njihovih porodica urađeni su Anketni upitnici o zadovoljstvu pruženim uslugama, koji se popunjavaju na otpustu“, navode iz KCCG-a.

Na osnovu pristiglih primjedbi i sugestija građana napravljene su analize, koje su pokazale da je od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata na mjesečnom niovu, prosječno njih oko 1100 vrlo zadovoljno ili zadovoljno tretmanom tokom liječenja, dok je zadovoljstvo iskazalo i 55 članova porodica pacijenata.

Iz KCCG-a su naglasili da se primjedbe i sugestije dobijene na ovaj način se ozbiljno razmatraju i služe da se dodatno unapređuje sistem rada i kvalitet zdravstvenih usluga.

„Klinički centar Crne Gore radi punim kapacitetom u svim svojim segmentima, tako da građani dobijaju kvalitetnu i pravovremenu zdavstvenu zaštitu.  Rad u klinikama KCCG, specijalističkim ambulantama, radiološkoj  i ostalim službama organizovan je u redovnim i dopunskim terminima, kako bi svi pacijenti dobili potrebnu zdravstvenu uslugu. Zaposleni u KCCG ulažu velike napore i danonoćno su na raspolaganju pacijentima, koji u najvećem broju to i prepoznaju“, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da podaci da se u  KCCG godišnje liječi oko 40 hiljada bolesnika, u Poliklinici pregleda gotovo 500 hiljada pacijenata i obavi preko milion i 500 hiljada zdravstvenih usluga, a u Centru za laboratorijsku dijagnostiku godišnje se uradi od pet do sedam miliona analiza, dovoljno govore o angažmanu svih zaposlenih i opterećenosti KCCG.

„Sve to postižemo zahvaljujući dobroj organizaciji rada i angažmanu preko dvije hiljade i trista zaposlenih, od čega 260 specijalista, 89 supspecijalista, 190 doktora na specijalizaciji, uz suport visokog i srednjeg medicinskog kadra, koji sa puno profesionalizma i posvećenosti obavljaju svoj izuzetno težak i odgovoran posao. Godišnje se obavi preko 13 hiljada operacija, preko dvije hiljade malih intervencija u Urgentnom centru, preko tri hiljade porođaja i preko 10 hiljada dijaliza“, istakli su.

Sve što je u mogućnosti organizaciono, tehničko-tehnološki i kadrovski KCCG je, kako kažu, preduzeo kako bi obezbijedili kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a problemi sa kojima se suočavaju i na koje imaju najviše pritužbi građana odnose se na sistem centralnog zakazivanja specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura, i podsjećaju da se na njegovom unapređenju radi i da bi uskoro trebalo da zaživi primjenom platforme o centralnom zakazivanju.