Nova banka ima novog vlasnika

Nova banka dobija novog vlasnika jer je njen vlasnik hercegnovski Azmont investments sklopio ugovor o kupoprodaji sa Adriatik kapital LLC.

Objavljeno: 17. 07. 2019 - 07:01

U narednom periodu, kako su naveli, tražiće, prije svega od CBCG, saglasnost, odobrenje na ovu promjenu vlasnika. U obavještenju dostavljenom Montenegroberzi Azmont investments, koji je stopostotni vlasnik ove banke, navodi da su sa Adriatik kapital LLC sklopili kupoprodajni ugovor 5. jula tekuće godine.

- Azmont investments Herceg Novi kao osnivač i jedini akcionar/vlasnik Nove banke Podgorica zaključio je ugovor o kupoprodaji 100 odsto akcija (ukupni akcijski kapital) Nove banke Podgorica, po 0,0237 eura za jednu akciju, što ukupno iznosi 7.100.000 eura - objašnjeno je u dopisu.

Navodi se da je Adriatik kapital LLC kompanija koja je osnovana i posluje po zakonima Sjedinjenih Američkih Država.

“U narednom periodu u skladu sa crnogorskim zakonima sprovešćemo aktivnosti za dobijanje svih saglasnosti, odobrenja i dozvola nadležnih organa, neophodnih za realizaciju navedene kupoprodaje akcija”, piše u dopisu Rešad Alijev, izvršni direktor Azmont investmenta.

Nova banka prvi je kvartal tekuće godine završila u minusu blizu pola miliona eura. Glavni izvršni direktor ove banke je Kamran Mamadov, a predsjednik Odbora direktora Ahmet Erentok.