Postoji mnogo dodirnih tačaka Ministarstva nauke i UNDP-a

Veliki je potencijal ovog regiona, koji je u prošlosti imao zavidan ugled u nauci i tehnologiji, tako da postoji osnov za njegovo vraćanje, putem projekata kao što je Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope SEEIIST, kazala je ministarka nauke, Sanja Damjanović, na današnjem sastanku sa stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, Danielom Gašparikovom.

Objavljeno: 17. 07. 2019 - 18:47

Kako je saopšteno iz Ministarstva nauke, Gašparikova je čestitala Damjanović na postizanju kritičnog momenta u inicijativi SEEIIST  – potpisivanje Memoranduma – i ostalim jedinstvenim i sofisticiranim oblastima koje dolaze od strane Ministarstva, a koje pokazuju i potvrđuju potencijal Crne Gore, naročito kroz već usvojenu Strategiju pametne specijalizacije.

“Obavijestila je da će novi nacionani Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka, koji je posvećen digitalizaciji, UNDP predstaviti do kraja godine. Takođe, UNDP će raditi na pripremi Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene, gdje su posebno važni sektori vodoprivrede, turizma i poljoprivrede. Ono što je posebno u fokusu UNDP-a je upravljanje prehrambenim otpadom i digitalizacija čitavog lanca proizvodnje hrane. Sve ove oblasti podudarne su sa S3 strategijom”, naglasili su u Ministarstvu.

Na sastanku je zaključeno da postoji mnogo dodirnih tačaka Ministarstva nauke i UNDP-a i da će se njihova komunikacija i saradnja produbiti.

Sastanku je prisustvovala i generalna direktorica Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj, Branka Žižić, koja je istakla polja na kojima bi se saradnja sa UNDP u narednom periodu mogla odvijati, povezana sa Programom podsticanja inovativnih startapova, koji je usvojen prošlog decembra.