Odluka o Lakićević-Đuranović u roku od 30 dana

Da je Ministarstvo prosvjete postupilo po Zakonu, ne bi ni došlo do nepotrebnih insinuacija i špekulacija koje mogu samo da nanesu štetu čitavoj akademskoj zajednici, saopšteno je sa Univerziteta Crne Gore.

Objavljeno: 17. 07. 2019 - 22:06

Senat Univerziteta Crne Gore na jučerašnjoj sjednici imenovao je komisiju koja će u roku od 30 dana sprovesti postupak utvrđivanja plagijata za naučni članak vanredne profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević-Đuranović koji je objavljen u jednom srpskom časopisu.
Kako je saopšteno, komisiju čine profesori Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore - dekanica Aneta Spaić, metodolog i prodekan Marko Dokić i Dražen Cerović, prethodni predsjednik Suda časti UCG.
- Postupak komisije je hitan i sprovodi se uz dužno poštovanje prava svih učesnika, a saznanja i informacije prikupljene u toku postupka smatraju se povjerljivim do njegovog okončanja. Na osnovu prikupljenih dokaza u prethodnom postupku, koji će ova komisija sprovesti, Senat će donijeti odluku – saopšteno je sa UCG.
Kritike
Senat je na sjednici, kako ističu, donio i zaključak da je shodno Zakonu o akademskom integritetu za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van naše države, nadležan etički komitet, kog imenuje Vlada, a na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete. To je, kako podsjećaju, trebalo da se učini u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog akta. Rektor Danilo Nikolić je, kako kažu, 12. jula zvanično uputio predmet etičkom komitetu shodno članu 14 stav 1 tačka 3 Zakona o akademskom integritetu, budući da je rad profesorice objavljen u stručnom časopisu iz druge države, odnosno Republike Srbije.
- Na zvaničan dopis Univerziteta od Ministarstva prosvjete je dobijen odgovor putem mejla da taj resor nije u predviđenom roku ispunio svoju zakonsku obavezu, te etički komitet nije do danas imenovan. Kako Ministarstvo prosvjete nije pokrenulo proceduru imenovanja etičkog komiteta, a u Zakonu nije predviđeno koji organ je nadležan za utvrđivanje plagijata za radove objavljene van Crne Gore do izbora etičkog komiteta, to je Univerzitet inicirao da Ministarstvo prosvjete pokrene proceduru imenovanja ovog organa - istakli su oni.
Kažu i da u ovom slučaju nije moguća primjena člana 27 Zakona kojim je predviđeno da će se do donošenja akata Univerziteta primjenjivati postojeći opšti akti ustanove, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom. 
- Kako je Zakonom Senat predviđen kao drugostepeni organ, a Statutom UCG kao prvostepeni organ, to su odredbe Statuta koje se odnose na nadležnost Senata u suprotnosti sa Zakonom – naveli su sa UCG. 
Pri tome, kako dodaju, treba imati u vidu i odredbu člana 30 Zakona, kojom je predviđeno da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 78 Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio pravni osnov da se postupak utvrđivanja plagijata uređuje Statutom UCG. 
- Da je Ministarstvo prosvjete postupilo po Zakonu, ne bi ni došlo do nepotrebnih insinuacija i špekulacija koje mogu samo da nanesu štetu čitavoj akademskoj zajednici – kazali su sa UCG.

Reakcija

Rektor se, pojašnjavaju oni, obratio i Pravnom fakultetu, 10. jula dopisom, zahtijevajući da se Vijeće tog fakulteta izjasni o prijedlogu koji je podnijela NVO Centar za građansko obrazovanje. Vijeće Pravnog fakulteta je, ističu, na elektronskoj sjednici, bez razmatranja i rasprave o ovako važnom pitanju, odlučilo da prijedlog proslijedi Sudu časti Univerziteta, iako ovo tijelo nije nadležno za utvrđivanje plagijata, shodno važećim propisima. 
- Pravni fakultet se nije obratio Ministarstvu kao nadležnom organu i dobio od njega zvaničan odgovor već je, skidajući odgovornost sa sebe, predmet samo proslijedio nenadležnom organu – Sudu časti – negodovali su oni.
Senat je nakon toga, kažu oni, radi odgovornosti prema akademskoj zajednici i društvu preuzeo ovaj slučaj.
- UCG nije reagovao po osnovu pritisaka „žute štampe“ već se, kao i do sada, u svim postupcima za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta isključivo rukovodio zakonskim i statutarnim aktima i procedurama.  Medijske provokacije u smislu proizvoljnih interpretacija, selektivnih prozivki i nekompetentnih instrukcija, ostaju u domenu malicioznih interesa i pokušaja samopromocije pojedinaca, koji, na žalost, po ko zna koji put opravdavaju svoj kvalitet na nivou ,,žute štampe“, a ne stručnog i objektivnog informisanja javnosti. Lične uvrede, neosnovane optužbe i prijetnje, u cilju manipulisanja javnosti i narušavanja profesionalnog integriteta, dobiće i sudski epilog – zaključili su oni.  
CGO je optužio Lakićević-Đuranović da je u časopisu ,,Pravni život“ kao svoj objavila rad studenta Đorđija Drinčića. Tužilaštvo je, po prijavi te NVO, formiralo predmet i provjerava te navode.